Promocja!
szoltysek_logistyka_spoleczna

Logistyka społeczna

Opis produktu

Logistyka społeczna, stosunkowo nowy obszar koncepcyjny, powoli znajduje swoje miejsce w rozważaniach teoretycznych i w zastosowaniach praktycznych. Te ostatnie, pojawiające się w coraz większym zakresie i z rosnącą intensywnością, skierowały uwagę teoretyków na fenomen oddziaływania społecznego w podejmowanych decyzjach na zakres zarządzania logistycznego.

Książka, którą przekazujemy czytelnikom, stanowi próbę zdefiniowania, uporządkowania, usystematyzowania i syntezy zagadnień teoretycznych. Jaki jest przedmiot badań logistyki? Czy jest możliwa wiedza pewna o logistyce? W jaki sposób dochodzi się do prawdy w logistyce? Jakie są relacje między teorią a praktyką? Jaki jest podmiot poznania? Jakie są granice logistyki, zwłaszcza społecznej? Pytania te ciągle pozostają otwarte, lektura przybliża jednak do odpowiedzi na nie. Równie ważny jest przedstawiony szeroko aspekt praktyczny, szczególnie znaczący z punktu widzenia samorządów terytorialnych na poziomie gminy.

is_logo1samorzadlogo im 3

image description

 

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Miejsce problematyki społecznej w logistyce 9
1.1. Wprowadzenie 9
1.2. Logos w filozofii – w poszukiwaniu prawdziwej natury logistyki 10
1.3. System i podejście systemowe w kształtowaniu percepcji logistyki 13
1.4. Paradygmat w filozofii nauki 17
1.5. Paradygmat logistyki z perspektywy oczekiwań cywilizacyjnych – społecznych 20
1.6. Jednolita teoria logistyki. Empiryzm w logistyce 29

Rozdział 2. Koncepcja logistyki społecznej 33
2.1. Zdefiniowanie logistyki społecznej 33
2.2. Obszary logistyki społecznej 43
2.3. Zarządzanie społecznymi łańcuchami dostaw 49
2.4. Kryteria delimitacji zadań logistyki społecznej 54

Rozdział 3. Logistyka społeczna w samorządzie terytorialnym 59
3.1. Samorząd terytorialny jako podmiot działań w logistyce społecznej 59
3.2. Podmioty logistyki społecznej na poziomie gminy 66
3.3. Zakres zadań publicznych realizowanych przez gminę 69
3.4. Obszary i zakres usług społecznych na poziomie gminy 76
3.5. Finansowe aspekty logistyki społecznej na poziomie gminy 82
3.5.1. Ochrona zdrowia 87
3.5.2. Pomoc społeczna 88
3.5.3. Edukacja 89
3.5.4. Kultura 91
3.5.5. Kultura fizyczna i rekreacja 93
3.5.6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 93

Rozdział 4. Realizacja zadań logistyki społecznej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego 95
4.1. Logistyczne aspekty realizacji usług społecznych na poziomie gminy 95
4.1.1. Ochrona zdrowia 101
4.1.2. Pomoc społeczna 106
4.1.3. Transport miejski 110
4.2. Dylematy stosowania logistyki społecznej na poziomie lokalnym 119
4.2.1. Edukacja 122
4.2.2. Kultura 129
4.2.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 133

Bibliografia 139
Spis tabel i rysunków 147

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Logistyka społeczna”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
9,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
  • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń