OKŁADKA

Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze

  Opis produktu

  W serii Metody Organizacji i Zarządzania (MOiZ) publikowane są cyklicznie opracowania, których celem jest upowszechnienie metod (technik, narzędzi) z zakresu organizacji i zarządzania oraz ułatwienie ich transferu z nauki do biznesu.

  Seria jest wydawana w ramach Centrum Metod Organizacji i Zarządzania działającego na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Łódzkiego.

  Komentarze

  Spis treści

  Część I. Podstawy teoretyczne koncepcji WAZO

  Rozdział 1. Założenia podstawowe WAZO 9

  Rozdział 2. Charakterystyka wymiarów analizy 11
  2.1. Charakterystyka rozwiązań organizacyjnych dla poszczególnych wymiarów analizy 11
  2.2. Charakterystyka zachowań organizacyjnych dla poszczególnych wymiarów analizy 14

  Rozdział 3. Budowa oraz możliwości wykorzystania narzędzia WAZO 17
  3.1. Struktura narzędzia badawczego 17
  3.2. Procedura wykorzystania narzędzia 19
  3.3. Wyniki badań empirycznych z wykorzystaniem kwestionariusza WAZO 20

  Rozdział 4. Interpretacja wyników 25
  4.1. Część I kwestionariusza – rozwiązania organizacyjne 25
  4.1.1. Typ organizacji 25
  4.1.2. Relacje pracownik – organizacja 29
  4.1.3. Polityka personalna 30
  4.1.4. Organizacja pracy 32
  4.1.5. Relacje przełożony – podwładny 35
  4.1.6. Kultura organizacyjna 37
  4.1.7. Komunikacja 38
  4.2. Część II kwestionariusza – zachowania organizacyjne 41
  4.2.1. Relacje pracownik – organizacja 41
  4.2.2. Polityka personalna 42
  4.2.3. Organizacja pracy 44
  4.2.4. Relacje przełożony – podwładny 45
  4.2.5. Kultura organizacyjna 47
  4.2.6. Komunikacja 48
  Rozdział 5. Przykładowe interpretacje wyników 51 Bibliografia 59

  Część II. Narzędzie badawcze WAZO

  Kwestionariusz WAZO 63

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze”

  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie