OKLADKA_krzywe_DRUK

Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia

  Opis produktu

  W książce ukazano wpływ czynników kulturowych na postawy ludzi wobec własnego zdrowia i wyglądu. Koncepcja hierarchicznego uporządkowania relacji między płcią kulturową a kulturowo definiowanym wiekiem oraz ich oddziaływania na siebie pozwoliła na wprowadzenie i zastosowanie w badaniach nowej kategorii socjologicznej, tj. upłciowionego wieku (gendered age). Dało to możliwość pogłębionej analizy przekonań, ocen i zachowań kobiet oraz mężczyzn w różnym wieku w odniesieniu do własnego wyglądu i zdrowia. W części empirycznej zaprezentowano definicje kobiecości i męskości funkcjonujące u ludzi będących w różnych fazach życia. Scharakteryzowano także stan świadomości badanych na temat wpływu kulturowych koncepcji płci, wieku i upłciowionego wieku na ich postrzeganie swego wyglądu i zdrowia. Wykorzystano ponadto koncepcję zakładającą definiowanie wyglądu i zdrowia jako indywidualnych zasobów kapitału ludzkiego zyskujących współcześnie na znaczeniu.

  Publikacja poszerza ogólną wiedzę o genderowych uwarunkowaniach zjawisk społecznych. Mieści się w obszarze takich dziedzin, jak gender studies, socjologia płci, socjologia ciała i zdrowia. Jest adresowana nie tylko do naukowców – socjologów, antropologów, kulturoznawców, psychologów czy lekarzy, lecz także do osób zainteresowanych podjętą problematyką.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział 1. Wprowadzenie teoretyczno-metodologiczne 13
  1.1 Badanie postaw wobec zdrowia i wyglądu z perspektywy kulturowych definicji płci i wieku oraz upłciowionego wieku. Koncepcje i ustalenia teoretyczne (Ewa Malinowska) 13
  1.1.1 Kulturowe modele społeczeństwa, proces genderyzacji 13
  1.1.2 Patriarchalne modele płci 14
  1.1.3 Gender a zdrowie 18
  1.1.4 Koncepcja upłciowionego wieku (gendered age) 18
  1.1.5 Przyjęte ustalenia dotyczące badania postaw 21
  1.2 Cel, problematyka i założenia metodologiczne badań (Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brzezińska) 22

  Rozdział 2. Genderyzacja (upłciowienie) wieku jako zjawisko empiryczne 27
  2.1. Wyobrażenia o kobietach i mężczyznach młodych, w średnim wieku i starych (Joanna Brzezińska, Krystyna Dzwonkowska-Godula) 27
  2.2. Społeczne oczekiwania dotyczące zachowań wobec wyglądu w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Julita Czernecka) 55
  2.3. Społeczne oczekiwania dotyczące zachowań wobec zdrowia w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Emilia Garncarek) 76

  Rozdział 3. Postawy kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu 93
  3.1 Komponent poznawczy 93
  3.1.1 Sposób opisywania własnego wyglądu a płeć i wiek (Julita Czernecka) 93
  3.1.2 Czynniki wpływające na wygląd według kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Julita Czernecka) 108
  3.1.3 Powody dbania o wygląd wskazywane przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku (Ewa Malinowska) 128
  3.2 Komponent afektywny 137
  3.2.1 Ocena własnego wyglądu a płeć i wiek (Joanna Brzezińska) 137
  3.3 Komponent behawioralny 155
  3.3.1 Płeć kulturowa i upłciowiony wiek a działania korzystnie wpływające na wygląd (Ewa Malinowska) 155
  3.3.1.1 Dbanie o swój wygląd przez kobiety i mężczyzn a wiek 156
  3.3.1.2 Dbanie o swój wygląd przez kobiety w różnym wieku 168
  3.3.1.3 Dbanie o swój wygląd przez mężczyzn w różnym wieku 180
  3.3.2 Płeć kulturowa i upłciowiony wiek a działania niekorzystnie wpływające na wygląd (Joanna Brzezińska) 191

  Rozdział 4. Kulturowa geneza postawy wobec własnego wyglądu w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Ewa Malinowska) 209
  4.1 Geneza postawy wobec swego wyglądu w świadomości kobiet w różnym wieku 210
  4.2 Geneza postawy wobec swego wyglądu w świadomości mężczyzn w różnym wieku 220

  Rozdział 5. Postawy kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego zdrowia 231
  5.1 Komponent poznawczy 231
  5.1.1 Pojmowanie zdrowia przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku (Krystyna Dzwonkowska-Godula) 231
  5.1.2 Czynniki wpływające na stan zdrowia według kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Krystyna Dzwonkowska-Godula) 245
  5.1.3 Powody dbania o zdrowie wskazywane przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku (Emilia Garncarek) 262
  5.2 Komponent afektywny 277
  5.2.1 Ocena własnego zdrowia a płeć i wiek (Krystyna Dzwonkowska-Godula) 277
  5.3 Komponent behawioralny 291
  5.3.1 Zachowania prozdrowotne a płeć i wiek (Emilia Garncarek) 291
  5.3.2 Zachowania antyzdrowotne a płeć i wiek (Emilia Garncarek) 315

  Rozdział 6. Kulturowa geneza postawy wobec własnego zdrowia w świadomości kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Krystyna Dzwonkowska-Godula) 339
  6.1 Geneza postaw wobec własnego zdrowia w świadomości kobiet w różnym wieku 340
  6.2 Geneza postaw wobec własnego zdrowia w świadomości mężczyzn w różnym wieku 352

  Zakończenie 375
  Bibliografia 381

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia”

  Tagi: , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie