Promocja!
9f51e017be53577b902d3a160fa62e3f

Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym

  Opis produktu

  Materiał tu publikowany z całą pewnością składa się na niezwykłą książkę, która stanowi kompendium o szerokich walorach dydaktycznych dla kształcenia pracowników socjalnych, czy mediatorów (zwłaszcza rodzinnych, ale także szkolnych). Niesie także wiele akcentów o charakterze teoretycznym, pogłębiającym ukierunkowania lektur i kompetencji w procesie rozwijania świadomości metodologicznej i refleksyjności praktyków w obszarze zawodów społeczno-pedagogicznych. W swoim przekroju książka stanowi istotne novum, mogąc pełnić rolę podręcznika akademickiego, jak i aktualnego odniesienia dla badań i dalszych studiów.

  Fragment recenzji prof. Lecha Witkowskiego

  Komentarze

  Spis treści

  WPROWADZENIE – ZAPROSZENIE DO LEKTURY 9
  INTRODUCTION – INVITATION À LA LECTURE 13

  1. KULTURA PRAKTYKI PRZEDSTAWICIELI PROFESJI SPOŁECZNYCH 17
  1.1. Orientowanie działania − rama konceptualna pojmowania kultury praktyki − Ewa Marynowicz-Hetka 17
  1.2. Profesje społeczne − kontekst instytucjonalny stosowania mediacji/podejść mediacyjnych − Dorota Wolska-Prylińska 32
  1.3. WYMIARY DZIAŁANIA PROFESJONALNEGO 43
  1.3.1. Wymiar relacyjny – paradoksy i trudności – Katarzyna Gajek, Monika Wojtczak 43
  1.3.2. Wymiar społeczny działania profesjonalnego − Ryszarda Czerniachowska, Elżbieta Skoczylas-Namielska, Monika Wojtczak 53
  1.4. Oczekiwania w zakresie doskonalenia kultury praktyki − Ryszarda Czerniachowska 75
  1.5. Kształcenie w zakresie podejść mediacyjnych − Dorota Wolska-Prylińska 83

  2. PROBLEMATYKA PODEJŚĆ MEDIACYJNYCH W TEORII I PRAKTYCE FRANKOFOŃSKIEJ 93
  2.1. Od działalności społecznej/ochotniczej do instytucjonalizacji. Początki mediacji rodzinnej − Jocelyne Dahan 93
  2.2. Mediacja i przemoc rodzinna/domowa − Jacques Faget 105
  2.3. Pozytywne wykorzystanie konfliktów − mediacja − Justin Lévesque 121
  2.4. Działanie w kontekście władzy. Terapia zorientowana na rozwiązanie problemu − Juliette Simard, Daniel Turcotte 133
  2.5. Kompetencje rodzin, sztuka terapii − Guy Ausloos 147
  2.6. Specyfika mediacji w kontekście władzy rodzicielskiej − Pierrette Brisson-Amyot 160
  2.7. Udział dziecka w mediacji rodzinnej. Od teorii do praktyki − Julie Achim, Francine Cyr, Lorraine Filion 167

  3. KU PROFESJONALNOŚCI DZIAŁANIA − PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM 182
  3.1. O sztuce zachęty do zmiany. Zastosowanie w mediacji rodzinnej elementów terapii zorientowanej na rozwiązania − Lorraine Filion 182
  3.2. Kompetencje/potencjał rodzin separowanych − odkrywanie skarbów − Lorraine Filion 191
  3.3. Zaprosić dziecko do mediacji rodzinnej − Christine Gaulejac, Agnès Van Kote 203
  3.4. Przykład pracy mediatora nad odkrywaniem potrzeb i oczekiwań skonfliktowanych stron − Aldo Morrone 213
  3.5. Długoterminowe efekty mediacji rodzinnej. Od zawarcia pokoju do jego zbudowania − Marianne Souquet 218
  3.6. Mediacja rodzinna − rozwiązanie korzystne dla rodzin separowanych i rekonstruowanych − Lorraine Filion 225
  3.7. Wzmacnianie potencjału rodzin separowanych w dążeniu do zmiany − seminaria współrodzicielstwa i dziecięca grupa wsparcia Confidences − Myriam Briand, Lorraine Filion, Alain Fredet 231
  3.8. Pomoc przymusowa/z nakazu sądu − z ciemności w kierunku światła − Mario Cyr 239

  GLOSY − W MIEJSCE ZAKOŃCZENIA 261
  Przemoc w szkole i w rodzinie – zastosowanie mediacji. Potencjał i realia − Agnieszka Rękas 261
  W trosce o mediację pedagogiczną (na rzecz dwoistości ,,uwspólnionego doświadczenia”) − Lech Witkowski 270

  BIBLIOGRAFIA 293
  NOTY O AUTORACH 305
  NOTE SUR LES AUTEURS 310

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych – podejścia mediacyjne w działaniu społecznym”

  Załącznik
  Załącznik
  Tagi: , , , , ,