walinska_ksiega_70_lecia

Księga 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

  Ludzie i ich dokonania
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  260
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-207-9
  e-ISBN:
  978-83-8142-208-6

  Opis produktu

  Wydział Zarządzania, powołany w 1994 roku, to wyróżniające się centrum naukowo-dydaktyczne i jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi, innowacyjnym przedsięwzięciom oraz przedsiębiorczemu i efektywnemu zarządzaniu. Pracownicy tego Wydziału pełnią istotne funkcje w gremiach opiniodawczych i instytucjach doradczych, doceniana jest też ich działalność naukowa i dydaktyczna. Współpraca z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi umożliwia im wymianę doświadczeń pomocnych w procesie dydaktycznym i zwiększa potencjał naukowo-badawczy Uczelni. W zakresie certyfikacji kierunków studiów Wydział Zarządzania współdziała z międzynarodowymi organizacjami, m.in. z ACCA, IPMA i CIMA.

  W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej Wydział Zarządzania UŁ został zakwalifikowany do kategorii naukowej A. Jako pierwszy w Polsce otrzymał najwyższą, wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk społecznych, a w 2017 roku zajął drugie miejsce w kategorii „Wydziały ekonomiczne” w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych „Rzeczpospolitej”.

  Księga jubileuszowa powstała w związku z 70. rocznicą utworzenia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Jest poświęcona dokonaniom naukowym i dydaktycznym pracowników tej jednostki, zrealizowanym pod opieką jej kierowników – prof. dr. Edwarda Wojciechowskiego, prof. dr hab. Alicji Jarugi, prof. dr hab. Ireny Sobańskiej, a obecnie prof. dr hab. Ewy Walińskiej.

  W pierwszej części publikacji zaprezentowano rozwój dydaktyczny i naukowy Katedry od jej powstania w okresie powojennym aż do dziś, warunki, w jakich była organizowana, jednostki dydaktyczno-naukowe oraz informacje o osiągnięciach szczególnie zasłużonych nauczycieli i naukowców z nią związanych, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój rachunkowości nie tylko w regionie łódzkim, lecz także w całym kraju. Część druga księgi zawiera wykaz pracowników Katedry Rachunkowości – na przestrzeni 70 lat jej istnienia – oraz nauczycieli akademickich obecnie zatrudnionych w Katedrze. W kolejnej części przedstawiono fotografie ukazujące Katedrę w różnych okresach jej funkcjonowania, uwieczniające ważne dla jej pracowników wydarzenia. W ostatniej części zamieszczono listy od przyjaciół Katedry – pisane często spontanicznie, przybierające formę wspomnień, życzeń czy refleksji związanych ze współpracą z Katedrą.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  CZĘŚĆ I. Rozwój Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1948–2018 9

  Ewa Walińska, Rachunkowość w Łodzi – rys historyczny 11
  Marian Walczak, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1948–1973 pod kierownictwem prof. Edwarda Wojciechowskiego 17
  Anna Szychta, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1973–1998 pod kierownictwem prof. Alicji Jarugowej 27
  Jan Michalak, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998–2012 pod kierownictwem prof. Ireny Sobańskiej 47
  Jacek Gad, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2012–2018 pod kierownictwem prof. Ewy Walińskiej 73

  CZĘŚĆ II. Pracownicy Katedry Rachunkowości i ich awanse naukowe 115

  Wykaz pracowników Katedry Rachunkowości UŁ w latach 1948–2018 117
  Wykaz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych napisanych w Katedrze Rachunkowości UŁ w latach 1948–2018 121
  Sylwetki obecnych pracowników Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ 127

  Część III. Katedra Rachunkowości w latach 1948–2017 159

  Katedra Rachunkowości w latach 1948–1973 pod kierownictwem prof. dr. hab. Edwarda Wojciechowskiego 161
  Katedra Rachunkowości w latach 1973–1998 pod kierownictwem prof. dr hab. Alicji Jarugi 165
  Katedra Rachunkowości w latach 1998–2012 pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Ireny Sobańskiej 169
  Katedra Rachunkowości w latach 2012–2018 pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Walińskiej 175

  CZĘŚĆ IV. Słowa od przyjaciół na jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości 243

  Zakończenie 245
  Bibliografia 249
  Załącznik 1 251
  Załącznik 2 253
  Załącznik 3 257

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Księga 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego”

  Tagi: , ,