Promocja!
OKŁADKA_Stawasz_Koncepcja

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

  Opis produktu

  Koncepcja smart city  to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast. Prezentowana publikacja wyjaśnia w przystępny i syntetyczny sposób teoretyczne oraz programowe aspekty budowania i funkcjonowania miasta inteligentnego.

  W opracowaniu przedstawiono elementarne zagadnienia ekonomiki miasta i obszary jej funkcjonowania. Definicje miasta inteligentnego uporządkowano na podstawie dokumentów Unii Europejskiej i literatury przedmiotu. Scharakteryzowano miary sprawności zarządzania miastem oraz zidentyfikowano problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe charakterystyczne dla współczesnych miast i obszarów miejskich. Wskazano innowacyjne aspekty zarządzania w mieście, które  są oparte na partycypacji społecznej i nastawione na wysoką jakość dwukierunkowej komunikacji władz miasta z jego interesariuszami.

  Kompleksowy charakter monografii łączy podejście opisowe do dotychczasowych procesów funkcjonowania i rozwoju miast oraz podejście koncepcyjne dotyczące ich dalszej ewolucji. Dzięki temu publikacja jest szczególnie wartościowa dla środowiska akademickiego, a także dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz decydentów administracji publicznej.

   

  Więcej o książce czytajcie w Serwis Samorządowy PAP

  Komentarz autorki w Serwis Samorządowy PAP

  Rozmowa z autorką w NEWSWEEK

   

   

  samorzad

  csm_unia_metropolii___162d225a0c

  logo im 3

  is_logo1

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7
  Rozdział 1. Ekonomika współczesnego miasta – zarys problematyki 11
  1.1. Forma i struktura przestrzenna miasta 11
  1.1.1. Miasto – podstawowe definicje 11
  1.1.2. Rodzaje obszarów miejskich 12
  1.1.3. Struktura miasta 14
  1.2. Zakres ekonomiki miasta 16
  1.2.1. Zarys definicji 16
  1.2.2. Obszary zainteresowania ekonomiki miasta 16
  1.2.2.1. Siły rynkowe w rozwoju miasta 17
  1.2.2.2. Sposoby użytkowania terenów 18
  1.2.2.3. Transport miejski i metropolitalny 19
  1.2.2.4. Bezpieczeństwo publiczne w mieście 21
  1.2.2.5. Budownictwo i polityka mieszkaniowa 23
  1.3. Miary sprawności funkcjonowania miasta 26

  Rozdział 2. Współczesne problemy funkcjonowania i rozwoju miast w Polsce 29
  2.1. Bariery rozwoju miast 29
  2.2. Główne problemy i ich konsekwencje dla rozwoju miasta 31

  Rozdział 3. Idea smart city 47
  3.1. Smart city – istota problematyki 47
  3.1.1. Koncepcja smart city w dokumentach Unii Europejskiej 47
  3.1.2. Przegląd definicji smart city na podstawie literatury przedmiotu 50
  3.2. Obszary funkcjonowania miasta inteligentnego 54

  Rozdział 4. Proces rewitalizacji jako sposób poprawy funkcjonowania miasta – w kierunku miasta inteligentnego 61
  4.1. Przekształcenia struktur miejskich – kierunki zmian 61
  4.2. Odnowa miasta przez rewitalizację 63

  Rozdział 5. Inteligencja miasta – mierniki 77
  5.1. Modele dojrzałości miast inteligentnych 77
  5.2. Wybrane wskaźniki pomiaru inteligencji miast 80

  Rozdział 6. Wyznaczniki inteligentnego zarządzania w mieście 95
  6.1. Menedżeryzm miejski 95
  6.2. Strategie rozwoju smart city 96
  6.3. Komunikacja ze społeczeństwem 99
  6.4. Partycypacja społeczna 105

  Zakończenie 109
  Bibliografia 111
  Spis tabel i rysunków 121

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast”

  Tagi: , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  31,40 zł
  34,90 zł
  Produkt niedostępny
  17,45 zł
  • PDF
  Ilość:
  Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń