OKLADKA

Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+

  Opis produktu

  Oddajemy w Państwa ręce kompendium na temat utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku 50+. Kompendium zostało opracowane w ramach projektu pt. STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki partnerskiej formule projektu STAY, możliwe było wykorzystanie w nim doświadczeń i rozwiązań wypracowanych przez partnerów zagranicznych i niestosowanych dotychczas w Polsce. Poruszana w opracowaniu problematyka jest bardzo aktualna i ważna dla funkcjonowania MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) w Polsce, aczkolwiek ciągle jest jeszcze słabo rozpoznana przez pracodawców tego sektora. Dlaczego jest to tak istotne? Nasze społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa wielu krajów rozwiniętych, starzeje się. W rezultacie potencjalne zasoby pracy będą się z jednej strony starzeć, a z drugiej kurczyć.

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  Przedmowa 7
  1. Kilka istotnych kwestii na początek… – Justyna Wiktorowicz, Izabela Warwas (red.) 11
  1.1. Dlaczego to takie ważne? 11
  1.2. Zestawmy najważniejsze fakty 13
  1.3. Jak naprzeciw tym potrzebom wychodzi projekt STAY? 16
  2. Co z tą demografią? – Justyna Wiktorowicz 19
  2.1. Czy starzenie się społeczeństwa to również problem Polski? 19
  2.2. Czy faktycznie aktywność zawodowa Polaków po 50. roku życia jest niska? 27
  3. Potencjał pracowników w wieku 50+. Za co cenią ich pracodawcy? – Justyna Wiktorowicz 33
  3.1. MŚP jako pracodawcy osób w wieku 50+ 33
  3.2. Potencjał pracowników 50+ na tle młodszych generacji 34
  4. Utrzymanie aktywności zawodowej osób 50+ – strategiczne znaczenie zarządzania wiekiem – Izabela Warwas 47
  4.1. Zarządzanie wiekiem – ujęcie koncepcyjne 47
  4.2. Zarządzanie wiekiem i jego rola w organizacji 49
  4.3. Postaw na proaktywne zarządzanie wiekiem 56
  4.4. Istota zarządzania multigeneracyjnego – w czym tkwi jego specyfika? 62
  4.5. AIDA(S) a zarządzanie wiekiem 68
  5. Jak proaktywnie zarządzać wiekiem? – MODEL STAY – Justyna Wiktorowicz, Izabela Warwas (red.) 71
  5.1. Główne założenia MODELU STAY 71
  5.2. PAKIET STAY, czyli jak założenia MODELU STAY są realizowane w praktyce … 81
  6. Kluczowe narzędzia zarządzania wiekiem w MŚP 91
  6.1. Sposoby na motywowanie pracowników dojrzałych – Patrycja Woszczyk 91
  6.2. Międzygeneracyjny transfer wiedzy – Patrycja Woszczyk 99
  6.3. Szkolenie dojrzałych pracowników – Izabela Warwas 114
  6.4. Programy Work‑Life Balance – rozwiązania wspierające kadrę 50+ – Patrycja Woszczyk 125
  6.5. Programy promocji zdrowia i ergonomiczna organizacja stanowiska pracy… – Patrycja Woszczyk 132
  7. Skuteczne projektowanie i wdrażanie zaprogramowanych rozwiązań
  do MŚP – Justyna Wiktorowicz (red.) 145
  7.1. Koncentruj się na rozwiązaniu, a nie na problemie – Monika Mularska‑Kucharek 146
  7.2. Koncentruj się na zasobach pracowników 50+ – Justyna Wiktorowicz, Monika Mularska‑Kucharek 150
  7.3. Unikaj autorytarnego kierowania pracownikami 50+. Znacznie lepiej sprawdza się trenerski styl zarządzania – Monika Mularska‑Kucharek 154
  7.4. Rozwijaj kompetencje trenerskie pracowników odpowiedzialnych
  za zasoby ludzkie – Justyna Wiktorowicz 161
  7.5. Zadbaj o rozwój potencjału pracowników 50+. Pomocne będą rozwiązania PAKIETU STAY
  – Justyna Wiktorowicz 169
  7.6. Zadbaj o zaangażowanie – empowerment w zarządzaniu dojrzałymi pracownikami – Izabela Warwas 175
  8. Zamiast podsumowania – Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Patrycja Woszczyk 183
  Literatura 195

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+”