Przywojska_kompendium_biznes

Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+

  Opis produktu

  Niniejsza monografia stanowi unikatowe kompendium wiedzy na temat podtrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku 50+, dedykowane instytucjom otoczenia biznesu (IOB).

  Kompendium powstało w ramach projektu „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer)”. Zawartość kompendium odpowiada założeniom MODELU STAY, który oferuje pakiet instrumentów zarządzania wiekiem – ich wdrożenie do praktyki organizacyjnej może stanowić pomoc dla firm, które chcą utrzymać w zespole osoby dojrzałe. Dzięki partnerskiej formule projektu możliwe było wykorzystanie w podręczniku doświadczeń i rozwiązań wypracowanych przez partnerów zagranicznych, które dotychczas nie były w Polsce stosowane.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  CZĘŚĆ PIERWSZA. ROZWÓJ LOKALNY A INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 11
  1. Charakterystyka rozwoju lokalnego 13
  1.1. Pojęcie i cele rozwoju lokalnego 13
  1.2. Współpraca w rozwoju lokalnym 17
  2. Instytucje otoczenia biznesu jako podmioty rozwoju lokalnego 21
  2.1. Rodzaje instytucji otoczenia biznesu 21
  2.2. Charakter działalności instytucji otoczenia biznesu 30

  CZĘŚĆ DRUGA. WYZWANIA DLA POLITYKI REGIONALNEJ W DOBIE KRYZYSU DEMOGRAFICZNEGO 35
  3. Fakty na temat starzenia się zasobów pracy 37
  3.1. Kontekst demograficzny zmian na rynku pracy – Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej 37
  3.2. Sytuacja demograficzna w polskich gminach i regionach 47
  4. Starzenie się ludności jako uwarunkowanie rozwoju lokalnego i regionalnego 53
  4.1. Starzejące się wspólnoty a rozwój lokalny i regionalny 53
  4.2. Współpraca z interesariuszami w działaniach na rzecz pracowników 50+ 57
  5. Koncepcje wspierające rozwój regionalny w erze starzenia się ludności 65
  5.1. Silver economy – nowa koncepcja rozwoju społeczno‑gospodarczego 65
  5.2. Koncepcja silver economy w założeniach rozwojowych dla Polski 73
  5.3. Strategie rozwoju województw wobec problemów starzejących się
  populacji 76

  CZĘŚĆ TRZECIA. PRZYGOTOWANIE SEKTORA MŚP DO WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW 50+ 87
  6. Rozwiązania projektu STAY na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+7 89
  6.1. Główne założenia MODELU STAY 89
  6.2. PAKIET STAY, czyli jak założenia MODELU STAY będą realizowane w praktyce 100
  7. Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie potencjału pracowników 50+ w MŚP 109
  7.1. Zmiany demograficzne a działalność MŚP 109
  7.2. Istota zarządzania wiekiem 113
  7.3. Tradycyjne i współczesne podejście do zarządzania wiekiem 119
  8. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie wiekiem w MŚP 123
  8.1. Rozwój dojrzałych pracowników sektora MŚP 123
  8.1.1. Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych dojrzałych pracowników i określanie celu szkolenia 128
  8.1.2. Realizacja szkolenia 130
  8.1.3. Ocena efektów szkolenia 136
  8.2. Międzygeneracyjny transfer wiedzy w MŚP i jego metody 139
  8.3. Kształtowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników 50+ 151
  8.4. Promocja zdrowia i ergonomia pracy osób 50+ 158
  9. Umiejętności kierowników MŚP a zaangażowanie pracowników 50+ 165
  9.1. Zaangażowanie organizacyjne osób 50+ 165
  9.2. Kompetencje interpersonalne menedżerów i ich doskonalenie 169
  9.3. Trenerski styl kierowania i jego kształtowanie 177
  9.4. Codzienna praca z wykorzystaniem zasobów pracowników 50+ 183
  10. Przykłady działań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej osób 50+ 191
  10.1. PBS Sp. z o.o.: „Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+” 192
  10.2. Collegium Civitas: „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami” 198
  10.3. Warszawa: „Efektywni 50+” 200
  10.4. Akademia Rozwoju Filantropii: projekt „Zysk z dojrzałości” 202
  10.5. Spółdzielnia Socjalna OPIEKA 205
  10.6. Gdynia – Spółdzielnia socjalna „50+” 208
  10.7. Innowacje 50+ 210

  Podsumowanie 215
  Literatura 219

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+”

  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie