Motowidlak-Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej

Opis produktu

Książka jest rezultatem analiz teoretyczno-empirycznych dotyczących istotnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i społecznych, które charakteryzują się dużym potencjałem w kształtowaniu mobilności niskoemisyjnej, zgodnie z założeniami – konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu – zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wobec wymogów polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz celów Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zauważalne jest wzmożenie dyskusji naukowej na temat kierunków rozwoju transportu niskoemisyjnego w Europie, co jest następstwem większej presji politycznej i społecznej oraz słabszej, niż oczekiwano, reakcji rynku na efekty równoważenia mobilności. W tej sytuacji niezwykle istotne są przedstawione w publikacji wyniki badań identyfikujące działania na rzecz kształtowania koncepcji mobilności niskoemisyjnej oraz implementacji wybranych rozwiązań zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju i ładu klimatycznego, a także efekty tych przedsięwzięć.

 

Więcej na ten temat w serwisie Biznes PAP

Komentarze

Spis treści

Wykaz używanych skrótów 7

Wstęp 9

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty rozwoju zrównoważonego 13
1.1. Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarczego w teorii ekonomii 13
1.2. Globalizacja gospodarki światowej i jej efekty 21
1.2.1. Cechy gospodarki globalnej 21
1.2.2. Skutki globalizacji dla mobilności i transportu 24
1.3. Geneza i założenia idei rozwoju zrównoważonego 35
1.3.1. Geneza idei rozwoju zrównoważonego 35
1.3.2. Pojęcie, cele i zasady rozwoju zrównoważonego 41

Rozdział 2. Kształtowanie koncepcji mobilności niskoemisyjnej z perspektywy zrównoważonego rozwoju gospodarki 47
2.1. Zasady i ewolucja koncepcji mobilności zrównoważonej 47
2.2. Mobilność niskoemisyjna jako narzędzie wspierające osiągnięcie celów Zielonego Ładu 57
2.3. Mobilność niskoemisyjna w polityce Unii Europejskiej 66
2.3.1. Strategie rozwoju mobilności niskoemisyjnej 66
2.3.2. Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjnej i niskoemisyjnej mobilności 75

Rozdział 3. Uwarunkowania i ścieżki rozwoju mobilności niskoemisyjnej 81
3.1. Wpływ rozwoju konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki na proces dekarbonizacji mobilności 81
3.1.1. Implementacja ogólnych założeń konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki 81
3.1.2. Analiza wybranych czynników warunkujących proces dekarbonizacji mobilności 87
3.2. Upowszechnianie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w systemie mobilności niskoemisyjnej 102
3.2.1. Istota gospodarki o obiegu zamkniętym w kształtowaniu mobilności niskoemisyjnej 102
3.2.2. Rozwój elektromobilności w ujęciu gospodarki obiegu zamkniętego 109

Zakończenie 119
Bibliografia 121
Spis tabel 131
Spis rysunków 133

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Kierunki rozwoju mobilności niskoemisyjnej”

Tagi: , , , , , ,