Kuchciak i in._Katalog rekomendacji STAY

Katalog rekomendacji w zakresie wsparcia utrzymania aktywności zawodowej osób 50+

  Opis produktu

  Katalog rekomendacji dedykujemy nie tylko właścicielom, menedżerom i pracownikom firm z sektora MŚP, ale także wszelkim podmiotom i interesariuszom, którzy zetknęli się z trudnym zadaniem, jakim jest radzenie sobie z wyzwaniem demograficznym, przed którym stanęła Polska, a które ma swoje konsekwencje na rynku pracy. Lekturę katalogu szczególnie polecamy instytucjom szkoleniowym, podmiotom władzy publicznej, zwłaszcza samorządowej i instytucjom otoczenia biznesu. Prezentowane wnioski i rekomendacje odpowiadają założeniom opracowanego MODELU STAY, zawierającego pakiet przydatnych i sprawdzonych instrumentów zarządzania wiekiem, których wdrożenie do praktyki organizacyjnej firm może stanowić pomoc w utrzymaniu zatrudnienia i wykorzystaniu potencjału pracowników w wieku 50+. Dzięki partnerskiej formule projektu możliwe było zaimplementowanie do MODELU STAY wiedzy, doświadczeń i rozwiązań proponowanych przez partnerów zagranicznych. Katalog rekomendacji jest opracowaniem komplementarnym i podsumowującym w sposób syntetyczny inne opracowania projektu STAY, zawierające szczegółowe wytyczne i narzędzia z zakresu zarządzania wiekiem w MŚP. Polecamy zatem, by wiedzę z niego płynącą uzupełnić instrumentami i rozwiązaniami praktycznymi zawartymi w bezpłatnych opracowaniach: Wzmacnianie potencjału pracowników 50+. Bank wdrożeń STAY i Wzmacnianie potencjału pracowników 50+. Bank ćwiczeń STAY, dostępnych na stronie WWW i FB projektu. Zachęcamy również do obejrzenia dostępnych w sieci v-castów wypracowanych w projekcie jako uzupełnienie doradztwa stacjonarnego dla MŚP. Specyfika tych produktów wyraża się w tym, iż poruszają one problematykę bardzo aktualną, ale jeszcze słabo rozpoznaną w aplikacyjnym wymiarze. Proponowane w nich rozwiązania mają charakter proaktywnego zarządzania wiekiem. Oznacza to przyjęcie kluczowego założenia, że dojrzali pracownicy są cennym zasobem organizacji, którego właściwe „wykorzystanie” sprzyja nie tylko samorealizacji człowieka, ale stanowi także czynnik umacniania pozycji konkurencyjnej firmy.

  Publikacja opracowana w projekcie pt. STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komentarze

  Spis treści

  Przedmowa 4

  1. MODEL STAY, czyli nasz pomysł na wsparcie utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ w MŚP 5
  2. Metodologia wypracowania rekomendacji 10
  3. Utrzymanie aktywności zawodowej osób 50+ w świetle wniosków z sesji warsztatowej Międzynarodowego Panelu Ekspertów 13
  4. Rekomendacje z zakresu utrzymania aktywności zawodowej osób 50+ 17
  4.1. Perspektywa MŚP 17
  4.2. Perspektywa otoczenia zewnętrznego MŚP 35
  5. Rekomendowana ścieżka wdrożenia narzędzi MODELU STAY w przedsiębiorstwie – zalecenia dla MŚP i IOB 52
  6. Rekomendowana ścieżka wykorzystania narzędzi MODELU STAY przez instytucje szkoleniowe 55

  Podsumowanie 57
  Literatura 60

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Katalog rekomendacji w zakresie wsparcia utrzymania aktywności zawodowej osób 50+”

  Tagi: , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie