Promocja!
Nykiel_Sek-Karta Praw-OKL

Karta Praw Podatnika

Opis produktu

System ochrony praw podatnika w Polsce wymaga wzmocnienia. W toku stanowienia i stosowania prawa niestety nadal dochodzi do istotnych naruszeń tych praw. Dojrzałą i skuteczną formą ich ochrony we współczesnych państwach jest Karta Praw Podatnika, czyli akt normatywny lub dokument deklaratywny w zwięzły sposób określający podstawowe prawa podatników i środki ich ochrony, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych. Celem publikacji jest ukazanie potrzeby wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego karty o charakterze normatywnym jako nowego instrumentu ochrony praw podatnika, a także przedstawienie projektu ustawy Karta Praw Podatnika.

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych zagadnieniem ochrony praw podatnika, uczestniczących w procesach tworzenia, stosowania, analizy i oceny prawa podatkowego.

Komentarze

Spis treści

Słowo wstępne 7

Rozdział 1. Prawa podatnika i ich ochrona 9
1.1. Prawa podatnika i ich ochrona w ujęciu historycznym 9
1.2. Prawa podatnika i ich ochrona w ujęciu współczesnym 13

Rozdział 2. Karta praw podatnika we współczesnych systemach podatkowych 27
2.1. Karta praw podatnika – pojęcie i funkcje 27
2.2. Karta praw podatnika jako międzynarodowy standard 31
2.3. Międzynarodowe wzorce karty praw podatnika 33

Rozdział 3. Ochrona praw podatnika w Polsce 37
3.1. Źródła prawa w zakresie praw podatnika w Polsce 37
3.1.1. Konstytucja 37
3.1.2. Ordynacja podatkowa 43
3.1.3. Inne ustawy 47
3.2. Środki ochrony praw podatnika w Polsce 49
3.2.1. Uwagi wstępne 49
3.2.2. Prawo do zainicjowania kontroli instancyjnej 50
3.2.3. Prawo do zainicjowania kontroli sądowej 53
3.2.4. Prawo do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego 55
3.2.5. Inne środki ochrony 56

Rozdział 4. Stan ochrony praw podatnika w Polsce 59
4.1. Potrzeba karty praw podatnika w Polsce 59
4.1.1. Wprowadzenie 59
4.1.2. Tworzenie prawa podatkowego a prawa podatnika 59
4.1.3. Stosowanie prawa podatkowego a prawa podatnika 64
4.2. Prace nad kartą praw podatnika w Polsce 67

Rozdział 5. Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem 75
5.1. Projekt ustawy Karta Praw Podatnika 75
5.2. Uzasadnienie projektu ustawy Karta Praw Podatnika 82

Bibliografia 95

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Karta Praw Podatnika”

Tagi: , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
44,90 zł
49,90 zł
24,95 zł
  • PDF
Ilość: