Promocja!
OKŁADKA_druk

Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego

Opis produktu

W literaturze często stwierdza się, że „kapitał” jest pojęciem wieloznacznym. Spotyka się takie określenia, jak: „kapitał trwały”, „kapitał społeczny”, „kapitał ludzki”, „kapitał intelektualny”. Uzasadnia to podjęcie pogłębionej analizy, czym jest kapitał własny jako kategoria ekonomiczna, z uwzględnieniem tego, jakie czynniki go kształtują, według jakich kryteriów może być odnoszony do kategorii normatywnych kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego oraz zysku na gruncie prawa spółek.

Celem monografii jest wskazanie prawnej i ekonomicznej istoty kapitału własnego, a także zasad jego prezentacji w sprawozdaniu finansowym spółek kapitałowych. Przedstawiono różnice pomiędzy prawnym i ekonomicznym aspektem kapitału własnego oraz zagrożenia będące następstwem tych rozbieżności dla rzetelności i przejrzystości sprawozdań finansowych składanych wspólnikom tych spółek. Rachunkowość – poprzez prawo bilansowe – ustanawia nowe kategorie kapitału własnego, które nie są rozpoznawane przez prawo handlowe. Wspólnicy spółek kapitałowych mogą żądać zatrzymania tego procesu, jeśli sfera ich prawnie chronionych interesów na gruncie prawa spółek nie będzie prawidłowo realizowana.

Komentarze

Spis treści

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA PRAWNA I EKONOMICZNA KAPITAŁU WŁASNEGO 11
1.1. Podmiotowość prawna i formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – podstawowe pojęcia 11
1.2. Kapitał własny – istota prawna 19
1.3. Kapitał własny – istota ekonomiczna 25

ROZDZIAŁ 2. KAPITAŁ W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 35
2.1. Rodzaje i ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 35
2.2. Prawa i obowiązki wspólników/akcjonariuszy 38
2.3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a spółka akcyjna 44

ROZDZIAŁ 3. UJĘCIE KAPITAŁU WŁASNEGO W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO 59
3.1. Ewolucja sprawozdawczości finansowej w Polsce w latach 1991–2016 59
3.2. Ewolucja zasad ujawniania kategorii kapitału własnego w sprawozdaniu finansowym w latach 1991–2016 74
3.3. Pomiar, prezentacja i ujawnianie informacji dotyczących kapitału własnego w sprawozdaniu finansowym – stan obecny 87

ROZDZIAŁ 4. KAPITAŁ WŁASNY JAKO KATEGORIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO WEDŁUG MSSF 101
4.1. Międzynarodowe regulacje sprawozdawczości finansowej jako efekt harmonizacji rachunkowości 101
4.2. Kapitał własny w Ramach Koncepcyjnych MSSF 111
4.3. Kapitał własny według międzynarodowych standardów rachunkowości – ewolucja i stan obecny 118

ROZDZIAŁ 5. ANALIZA PREZENTACJI I UJAWNIANIA INFORMACJI O KAPITALE WŁASNYM W JEDNOSTKOWYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W POLSKIEJ PRAKTYCE 131
5.1. Kapitał własny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF 131
5.2. Prezentacja i ujawnianie informacji o kapitałach własnych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Ustawą o rachunkowości 145
5.3. Analiza porównawcza – wnioski końcowe 158

ZAKOŃCZENIE 165
BIBLIOGRAFIA 169

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
  • PDF
Ilość: