Promocja!
lamentowicz_status_prawny

Jurysprudencja 9

  Status prawny i dynamika porządku prawnego
  Autor:


 • Liczba stron:
  196
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-677-3
  e-ISBN:
  978-83-8088-745-9

Opis produktu

W książce zaprezentowano emergentną koncepcję prawa jako proces narastania intensywności jego istnienia mierzonego na siedmiostopniowej skali. Z elementarnych cząstek, jakimi są normy, wyłania się system prawa jako całość o nowych właściwościach, a następnie coraz głębiej zakorzenia się w decyzjach, działaniach, racjach działania i motywacjach podmiotów prawa – zarówno tych, którzy mogą tworzyć lub stosować prawo, jak i tych, którzy mają jedynie obowiązek prawa przestrzegać. Szeroka koncepcja porządku prawnego obejmuje poza systemem prawa także stosunki prawne, zawody prawnicze, style egzekucji prawa, modele stosowania prawa, postawy wobec prawa oraz dyskurs legitymizacyjny obok prawno-dogmatycznego.

System prawa i porządek prawny są tu określane nie przez związek z państwem, lecz z inną systemotwórczą całością, z ramami instytucjonalnymi całego ustroju społecznego, które składają się z dynamicznej sieci relacji między władzą publiczną i prywatną a własnością publiczną i prywatną. W tych ramach i w dynamice statusów można zobaczyć systemotwórczą energię wprawiającą w ruch porządki prawne.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Idee przewodnie 13
1.1. Zarys statusowej teorii porządku prawnego 13
1.2. Status prawny i uznanie: idea splotu normatywno-faktycznego 21

Rozdział 2. Inspiracje 33
2.1. Problem uznania w idealistycznej filozofii niemieckiej: Fichte i Hegel 33
2.2. Niemiecka jurysprudencja o statusie i uznaniu: Ihering i Jellinek 35
2.3. Współczesna myśl filozoficzna i prawna o uznaniu i statusach: Habermas, Honneth, Brugger 38
2.4. Honor, godność, duma i gniew: tymotejskie problemy w filozofii Petera Sloterdijka 42
2.5. Bourdieu o różnicy, kapitale kulturowym i dominacji symbolicznej 49

Rozdział 3. System prawa i porządek prawny 53
3.1. Emergencja systemu prawa: siedem stopni intensywności istnienia prawa 53
3.2. Koncepcje porządku prawnego 73
3.3. Stabilność i zmienność statusów prawnych: równowaga wewnętrzna i zewnętrzna statusów 79

Rozdział 4. Status prawny w ramach porządku prawnego 87
4.1. Trzy modele stosowania prawa 87
4.2. Idealizacyjne założenia o podmiotach prawa: konieczny warunek istnienia i działania prawa 95
4.3. Style egzekucji prawa i status prawny 106
4.4. Status jako konstytutywny składnik stosunku prawnego 109
4.5. Podstawy legitymizacji władzy i prawa 111
4.6. Zawodowi prawnicy – współtwórcy statusów prawnych 119
4.7. Postawy wobec prawa i rola pamięci w ich reprodukcji 128
4.8. Statusy prawne i instytucjonalne ramy ustroju społecznego 142
4.9. Instytucjonalizacja życia i binarne opozycje w myśleniu 152

Rozdział 5. Statusy prawne we współczesnym świecie 163
5.1. Statusy prawne, bezpieczeństwo prawne i formalna sprawiedliwość 163
5.2. Statusy prawne współczesnego człowieka 167
5.3. Statusy społeczno-prawne grup dyskryminowanych: wyzwanie dla elit władzy i własności 172
5.4. Konkluzje 179

Post scriptum 182

Bibliografia 187

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Jurysprudencja 9”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
44,90 zł
49,90 zł
Produkt niedostępny
24,45 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń