Promocja!
Jurysprudencja 14

Jurysprudencja 14

  Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r.
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  316
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8220-364-6
  e-ISBN:
  978-83-8220-365-3

Opis produktu

Monografia stanowi efekt ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 28 listopada 2019 roku przez Katedrę Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowanej „Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 roku – założenia aksjologiczne”. Organizacja tej konferencji była również związana z powołaniem w kwiet­niu 2019 roku Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych.

W poszczególnych rozdziałach autorzy przeprowadzili przede wszystkim analizę szczegółowych rozwiązań omawianej nowelizacji (którą trzeba zaliczyć do najistotniejszych zmian kodeksu postępowania cywilnego w jego historii) przez ich skonfrontowanie z naczelnymi zasadami procesowymi rządzącymi postępowaniem cywilnym i wynikającymi z nich wartościami procesowymi. Publikacja zawiera ponadto ocenę zmian stanu prawnego z punktu widzenia teorii determinizmu i kreacjonizmu, sformułowanych w doktrynach polityczno-prawnych, a także w nawiązaniu do wciąż aktualnych zasad procesu rzymskiego.

W książce została zgłoszona propozycja zaprezentowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej w celu usystematyzowania dalszych badań procedur cywilnych na płaszczyźnie aksjologicznej.

*

Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.

Redaktorzy serii
Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht

Komentarze

Spis treści

Przedmowa 7
Słowo wstępne 9

Część I. O potrzebie wypracowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej 11

Sławomir Cieślak, Założenia aksjologiczne postępowania cywilnego – propozycja sformułowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej 13
Łukasz Jan Korporowicz, Audiatur et altera pars. Krótka historia sprawiedliwego procesu 39
Anna Machnikowska, Ewolucja zasad postępowania cywilnego w Polsce 55
Michał Rupniewski, Elementy kreacjonizmu i determinizmu prawnego w nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r 75

Część II. Aksjologiczna ocena zmian dotyczących wybranych ogólnych instytucji procesowych 93

Izabella Gil, Powództwo oczywiście bezzasadne jako jedna z regulacji usprawniających przebieg postępowania cywilnego 95
Jacek Gołaczyński, Nadużycie prawa procesowego a naczelne zasady postępowania cywilnego 109
Przemysław Jadłowski, Model badania właściwości sądu cywilnego a zasada równości stron procesu 121
Joanna May, Zarzut potrącenia i sposób uwzględnienia przedawnienia po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. w kontekście prawa do ochrony prawnej 133
Grzegorz Sikorski, Posiedzenie przygotowawcze w świetle zasad postępowania cywilnego 149

Część III. Aksjologiczna ocena zmian dotyczących orzeczeń i środków zaskarżenia 165

Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Zmiany dotyczące orzeczeń w świetle nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a prawo stron do sądu 167
Michał Krakowiak, Zmiany w zakresie ogłaszania i uzasadniania orzeczeń a prawo do rzetelnego procesu 181
Marta Romańska, Zażalenie po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a zasada dwuinstancyjności i zaskarżalności orzeczeń w postępowaniu cywilnym 201

Część IV. Aksjologiczna ocena zmian w odrębnych postępowaniach procesowych oraz postępowaniu klauzulowym 221

Andrzej Jarocha, Szybkość w postępowaniu w sprawach gospodarczych 223
Krzysztof Knoppek, Umowy dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych a cele procesu cywilnego 237
Marcin Kostwiński, Postępowanie nakazowe i upominawcze po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a postulat szybkości postępowania cywilnego oraz zasada równości 247
Maciej Muliński, Zmiany w postępowaniu klauzulowym a bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz prawo do szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy cywilnej 267
Jarosław Pączek, Tryb postępowania delibacyjnego dla orzeczeń i ugód arbitrażowych a zasada jawności 285
Szymon Śniady, Postępowanie w sprawach własności intelektualnej 299

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Jurysprudencja 14”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Brak w magazynie

Produkt niedostępny
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń