Promocja!
piasecka_jezykowe_portrety

Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny (na materiale frazeologii)

  Autor:


 • Liczba stron:
  502
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-194-2
  e-ISBN:
  978-83-8142-195-9

Opis produktu

Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii. Zostały one uzupełnione przykładami z poziomu leksyki, zaś samą ich analizę osadzono w kontekście kulturowym. Na podstawie danych zaczerpniętych z polszczyzny i ruszczyzny, które przekraczają dwa i pół tysiąca egzemplifikacji, oraz z zastosowaniem metody definicji kognitywnej odtworzono portrety frazeologiczne pięciu najpopularniejszych gatunków zwierząt hodowlanych – konia, krowy, świni, owcy i kozy – wraz z całym bogactwem wiążących się z nimi skojarzeń, symboli, metafor. W ten sposób przedstawiono ważny fragment językowego obrazu świata Polaków oraz Rosjan, ujawniający przede wszystkim ich doświadczenia, postawy, systemy ocen i wartości.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7
1. Uwagi wstępne 7
2. Tematyka zwierzęca w badaniach językoznawczych 13
2.1. Funkcje pragmatyczne jednostek animalistycznych 14
2.2. Konotacje, symbolika i związek jednostek animalistycznych z kulturą 14
2.3. Dociekania semantyczne w kontekście jednostek animalistycznych 15
2.4. Problemy ekwiwalencji międzyjęzykowej i przekładu jednostek animalistycznych 15
2.5. Problemy antropocentryzmu frazeologii animalistycznej 16
2.6. Metaforyzacja leksyki zwierzęcej 17
2.7. Analiza wybranych typów frazeologizmów animalistycznych 19
2.7.1. Przysłowia 19
2.7.2. Porównania 19
2.8. Wizerunki zwierząt w języku 20
2.8.1. Płazy 21
2.8.2. Gady 21
2.8.3. Ryby i skorupiaki 21
2.8.4. Ptaki 22
2.8.5. Ssaki 23
2.8.6. Owady 25
3. Metodologiczne podstawy opisu 25
4. Kognitywne portrety zwierząt hodowlanych 35
5. Charakterystyka kompozycji niniejszego opracowania 42

Część I: Wprowadzenie do frazeologii animalistycznej 45
Rozdział I. Antropocentryzm w kontekście badań nad frazeologią animalistyczną 47
1. Istota antropocentryzmu 47
2. Frazeologia antropocentryczna 49
3. Antropocentryzm frazeologii animalistycznej 50
3.1. Modele antropocentryczne we frazeologii animalistycznej 61
3.1.1. Praktyczny model antropocentryczny 61
3.1.2. Aksjologiczny model antropocentryczny 65
3.1.3. Perceptywny model antropocentryczny 69
3.1.3.1. Percepcja wzrokowa 69
3.1.3.2. Percepcja słuchowa 70
3.1.3.3. Percepcja węchowa 71
4. Podsumowanie 71

Rozdział II. Konotacja w kontekście badań nad frazeologią animalistyczną 75
1. Niejednoznaczność terminu konotacja w tradycji językoznawczej 76
2. Termin konotacja w odniesieniu do frazeologii animalistycznej 82
3. Frazeologia jako źródło konotacji dotyczących zwierząt hodowlanych 82
4. Różnorodność konotacji we frazeologizmach animalistycznych 85
4.1. Symetria i asymetria konotacji w polszczyźnie i ruszczyźnie 86
4.2. Konotacje ambiwalentne dotyczące zoonimów 87
4.3. Wartościowanie i ekspresywność frazeologii animalistycznej 88
4.4. Funkcjonowanie konotacji w przestrzeni polszczyzny i ruszczyzny 92
5. Podsumowanie 95

Część II: Językowe portrety zwierząt hodowlanych w polszczyźnie i ruszczyźnie 97
1. Koza 99
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 129
2. Owca 147
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 178
3. Trzoda chlewna 199
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 234
4. Bydło 253
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 303
5. Koń 331
Zestawienie cech zwierząt w ujęciu porównawczym 390

Zakończenie 429
Bibliografia 461
Część I: podstawa materiałowa opracowania wraz z zastosowanymi skrótami 461
Część II: monografie, artykuły, opracowania zbiorowe, internet 465
Część III: opracowania leksykograficzne 493
Wykaz stosowanych kwalifikatorów 495
Summary 499
Od Redakcji 501

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny (na materiale frazeologii)”

Tagi: , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Komunikat

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że do odwołania siedziba wydawnictwa została zamknięta, a zespół pracuje zdalnie.
Ponieważ nie mamy możliwości realizacji zamówień, w sklepie internetowym została wyłączona możliwość zamawiania książek papierowych – aktualnie prowadzimy jedynie sprzedaż publikacji elektronicznych z opcją płatności PayU.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

24,95 zł
 • PDF
Ilość: