6941e1ffb92ebc6341da73f6df8b1bc0

Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki

  Opis produktu

  Przygotowanie książki poświęconej Janowi Muszkowskiemu motywowane było przede wszystkim zamiarem ponownego podjęcia dyskusji o jego poglądach, koncepcjach naukowych, dorobku i osiągnięciach z perspektywy nowoczesnej nauki o książce. Opracowanie obejmuje 15 tekstów, przygotowanych przez grono specjalistów – bibliologów i bibliotekoznawców z wielu ośrodków akademickich w kraju. Poszczególne artykuły zgrupowano w czterech częściach, w których analizie podlegają kolejno: sylwetka i działalność organizacyjna uczonego, paradygmaty oraz koncepcje leżące u podstaw jego teorii książki, dzieła naukowe i popularyzatorskie profesora oraz współczesne kontynuacje jego myśli.

  Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja, przygotowana przy zaangażowaniu ogólnopolskiego zespołu badaczy, ukazuje szeroki zakres badań i działalności związanej z książką, specjalistycznym kształceniem i międzynarodowymi zasługami Jana Muszkowskiego. Zgromadzone artykuły dowodzą żywotności poglądów uczonego, stanowią też hołd środowiska naukowego i zawodowego dla wybitnego profesora w 60 rocznicę jego śmierci.

  Komentarze

  Spis treści

  Informacja o autorach 11
  Wprowadzenie 13

  Tradycje
  Hanna Tadeusiewicz, Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 17
  Elżbieta Stefańczyk, Jan Muszkowski – współzałożyciel i aktywny działacz Związku Bibliotekarzy Polskich oraz Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (1917-1953) – obecnie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 24

  Teoria
  Jacek Ladorucki, System książki Jana Muszkowskiego 33
  Agnieszka Łuszpak, Życie książki a życie człowieka – paradygmat pozytywistyczny w pracach Jana Muszkowskiego 44
  Małgorzata Komza, Jan Muszkowski o sztuce książki 57
  Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Rola Jana Muszkowskiego w kształtowaniu polskiego księgarstwa w okresie międzywojennym 72
  Grażyna Piechota, Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego na tle ówczesnych badaczy nauki o książce 88

  Praktyka
  Zbigniew Gruszka, Drugie wydanie Życia książki w świetle korespondencji autora i opublikowanych recenzji 103
  Beata Kurek, Jan Muszkowski kontynuatorem prac Karola Estreichera, czyli historia pewnej bibliografii 123
  Ewa Andrysiak, Maszynopis ostatniej pracy Jana Muszkowskiego pt. „Pierwszy etap wyższych studiów bibliotekarskich UŁ (1945/46-1951/52)” w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu 137
  Piotr Lewkowicz, Verso – o czym mówią strony odwrotne rękopisów prof. Jana Muszkowskiego przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 149

  Kontynuacje
  Magdalena Rzadkowolska, Jan Muszkowski i jego uczniowie w Słowniku pracowników książki polskiej 161
  Paula Gamus, Księgozbiór Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego zgromadzony przez Jana Muszkowskiego w latach 1945-1953 167
  Rafał Kępa, Nowe wydanie Życia książki – wyzwania dla edytora 195
  Kazimierz Kowalewicz, Życie książki w dobie elektronicznej 210

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki”

  Tagi: , , , , , ,