Promocja!
domanski_internacjonalizacja

Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych

Opis produktu

W publikacji, którą przekazujemy do rąk Czytelnika, akcentujemy treści odnoszące się do problemu tożsamości politologii i szerzej nauk o polityce oraz internacjonalizacji.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9
Introduction 15

Część I. Politologia: Nauka – badania – kształcenie 19
Andrzej Chodubski – Kierunki i specyfika współczesnych badań politologicznych w Polsce 21
Barbara Krauz-Mozer – WYBÓR – czy warto być politologiem? 37
Krzysztof Szewior – Nauczanie na kierunkach politologicznych w Polsce w kontekście oceny jakości kształcenia w latach 2012–2015 51

Część II. Procesy internacjonalizacji uczelni wyższych 61
Tomasz Domański – Internacjonalizacja polskich uczelni wyższych 63
Marek Pietraś – Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce 81
Arkadiusz Żukowski – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wobec współczesnych wyzwań internacjonalizacji nauki 97

Część III. Internacjonalizacja: Z doświadczeń polskich ośrodków politologicznych 111
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 113
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 117
Uniwersytet Gdański 120
Uniwersytet Śląski w Katowicach 128
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 134
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie 137
Uniwersytet Łódzki 144
Uniwersytet Opolski 148
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 153
Uniwersytet Rzeszowski 159
Uniwersytet Szczeciński 163
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 168
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 170
Uniwersytet Warszawski 177
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 184
Uniwersytet Wrocławski 188

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych”

Tagi: , ,