OKŁADKA_krzywe_DRUK

Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego

  Przypadek Meksyku w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu
  Autor:


 • Liczba stron:
  224
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-233-8
  e-ISBN:
  978-83-8142-234-5

  Opis produktu

  Prezentowana monografia zawiera pogłębioną i wielowątkową analizę efektów integracji handlowej krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego. Przedstawiono w niej wyniki badań opłacalności liberalizacji wymiany międzynarodowej z perspektywy kraju słabiej rozwiniętego. Za przykład posłużyło Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu – unikalne w skali światowej ze względu na asymetrię rozwoju gospodarek uczestniczących w nim państw. Ocenę skutków integracji dla Meksyku sformułowano na podstawie szerokich studiów literaturowych i empirycznych. Publikacja jest jednym z pierwszych w Polsce opracowań naukowych ukazujących w sposób kompleksowy przebieg procesów integracji gospodarczej na kontynencie północnoamerykańskim.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  1. Ekonomiczne przesłanki integracji handlowej 17
  1.1. Pojęcie integracji handlowej oraz jej formy 17
  1.1.1. Definicje integracji handlowej 17
  1.1.2. Formy integracji według Balassy 20
  1.1.3. Formy integracji według klasyfikacji WTO 22
  1.2. Przesłanki i motywy integracji 24
  1.3. Skutki integracji krajów o podobnym poziomie rozwoju w warunkach konkurencji doskonałej 26
  1.3.1. Kreacja i przesunięcie handlu 27
  1.3.2. Teoretyczne efekty integracji małych krajów 32
  1.3.2.1. Unia celna 33
  1.3.2.2. Strefa wolnego handlu 35
  1.3.3. Model Meade’a-Lipseya 39
  1.4. Skutki integracji krajów o różnych poziomach rozwoju w warunkach konkurencji doskonałej 43
  1.4.1. Wewnętrzne i zewnętrzne korzyści komparatywne 44
  1.4.2. Wieloproduktowe korzyści komparatywne 46
  1.4.3. Dywergencja i konwergencja dochodów 48
  1.5. Skutki integracji w warunkach konkurencji niedoskonałej 52
  1.6. Koncepcja naturalnych bloków handlowych 54
  1.7. Model integracji oś-szprychy 56
  1.8. Podsumowanie 62

  2. Geneza i główne postanowienia NAFTA 65
  2.1. Geneza 65
  2.2. Cele, zasady i instytucje NAFTA 73
  2.3. Mechanizmy liberalizacji i kontroli handlu towarami 77
  2.3.1. Regulacje ogólne 77
  2.3.1.1. Klauzula narodowa i dostęp do rynku towarów 77
  2.3.1.2. Reguły pochodzenia 80
  2.3.1.3. Techniczne bariery w handlu 83
  2.3.2. Regulacje sektorowe 83
  2.3.2.1. Energia i artykuły petrochemiczne 84
  2.3.2.2. Rolnictwo 86
  2.3.2.3. Handel odzieżą i tekstyliami 88
  2.3.2.4. Przemysł samochodowy 90
  2.4. Inwestycje i usługi 92
  2.4.1. Inwestycje 92
  2.4.2. Usługi 94
  2.4.2.1. Telekomunikacja i usługi finansowe 95
  2.4.2.2. Czasowy pobyt przedsiębiorców 97
  2.5. Inne obszary współpracy 98
  2.5.1. Reguły konkurencji, monopole i przedsiębiorstwa państwowe 98
  2.5.2. Zamówienia publiczne 98
  2.5.3. Własność intelektualna 100
  2.6. Podsumowanie 101

  3. Wymiana gospodarcza Meksyku z zagranicą po utworzeniu NAFTA 103
  3.1. Handel towarami 105
  3.1.1. Wolumen i dynamika 106
  3.1.2. Struktura rzeczowa 110
  3.1.3. Główni partnerzy 118
  3.2. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 123
  3.2.1. Wielkość i dynamika realizowanych inwestycji 125
  3.2.2. Pochodzenie napływających inwestycji bezpośrednich 127
  3.2.3. Struktura sektorowa inwestycji 132
  3.2.4. Maquiladoras jako program wspierania inwestycji 135
  3.3. Podsumowanie 139

  4. Skutki członkostwa Meksyku w NAFTA 141
  4.1. Przegląd badań empirycznych 141
  4.2. Wpływ porozumień handlowych na handel zagraniczny Meksyku – badanie z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego 147
  4.2.1. Opis modelu grawitacyjnego 147
  4.2.2. Wyniki estymacji i statystyki opisowe 153
  4.3. Zmiany w handlu zagranicznym Meksyku po utworzeniu NAFTA 163
  4.3.1. Zmiany w eksporcie Meksyku 173
  4.3.2. Zmiany w imporcie Meksyku 187
  4.4. Podsumowanie 200

  Zakończenie 203
  Bibliografia 207
  Spis rysunków 217
  Spis tabel 221
  Załączniki 223

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego”

  Tagi: , , , , , ,