OKLADKA

Infrastruktura w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych

  Autor:


 • Liczba stron:
  192
  Rok wydania:
  2022
  ISBN:
  978-83-8220-820-7
  e-ISBN:
  978-83-8220-821-4

  Opis produktu

  Badania związane z planowaniem przestrzennym wskazują na ważną rolę infrastruktury w kreowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miast i obszarów wiejskich. Jest to istotne, ponieważ podejmowanie decyzji na różnych szczeblach administracji publicznej powinno opierać się na dowodach wykorzystujących dostępny zasób danych. Celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy w dwóch obszarach: infrastrukturalnym i planowania przestrzennego, które powiązane są ze sobą zarówno na gruncie teoretycz­nym, jak i praktycznym. Przedstawione w publikacji podejście może być wykorzystane do podnoszenia efektywności procesów związanych z planowaniem przestrzennym i rozwojem infrastruktury. W obu przypadkach zapewnia to wsparcie procesu rozwoju jednostki terytorialnej.

  Prezentowane zagadnienia są próbą wypełnienia luki w literaturze przedmiotu w zakresie złożoności procesów wpływających na rozwój infrastruktury. Stanowią one uzupełnienie dotychczasowych badań o elementy wynikające z rozwoju technologicznego czy globalnych wyzwań, które bezpośrednio oddziałują na rozwój struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych i powiązanej z nią infrastruktury.

  Uniwersalizm publikacji pozwala na wskazanie szerokiego grona jej odbiorców. Adresatami monografii są środowiska naukowe, w tym: ekonomiści, planiści, urbaniści, geografowie, którzy zajmują się w swojej pracy badawczej zagadnieniami planowania przestrzennego oraz szeroko rozumianej infrastruktury. Ponadto praktycy, a w szczególności pracownicy administracji publicznej, mogą wykorzystywać zaproponowane podejście teoretyczne i metody badawcze w procesach podejmowania decyzji opartych na dowodach.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział 1
  Infrastruktura ‒ ujęcie teoretyczne 13
  1.1. Pojęcie infrastruktury 13
  1.2. Cechy infrastruktury publicznej 21
  1.3. Funkcje infrastruktury publicznej 27
  1.4. Finansowanie i zarządzanie infrastrukturą przez jednostki administracji publicznej 31
  Rozdział 2
  Infrastruktura a rozwój społeczno-gospodarczy 37
  2.1. Rozwój lokalny – geneza 37
  2.2. Rozwój lokalny – próba odniesień teoretycznych 41
  2.3. Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego 44
  Rozdział 3
  Infrastruktura w systemie prawnym związanym z planowaniem przestrzennym 49
  3.1. Infrastruktura w okresie międzywojennym 49
  3.2. Infrastruktura w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 54
  3.3. Infrastruktura w planowaniu przestrzennym od 1995 roku 63
  3.4. Kreowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej z wykorzystaniem infrastruktury 73
  Rozdział 4
  Wybrane rodzaje infrastruktury – funkcje i zastosowanie 77
  4.1. Wodociągi i kanalizacja 77
  4.2. Sieć elektroenergetyczna 87
  4.3. Infrastruktura drogowa 92
  4.4. Infrastruktura zielona 97
  4.5. Infrastruktura informacji przestrzennej 101
  4.6. Infrastruktura kosmiczna 105

  8 Spis treści
  Rozdział 5
  Infrastruktura w badaniach 109
  5.1. Fundusz sołecki – narzędzie wsparcia rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich 109
  5.2. Infrastruktura w planowaniu przestrzennym ‒ stan zagospodarowania przestrzeni gmin 121
  5.3. Pomiar konkurencyjności województw pod względem jakości
  i dostępności infrastruktury 125
  5.4. Elektrownie wiatrowe w przestrzeni województw 134
  5.5. Ocena efektywności infrastruktury oświetleniowej w mieście 143
  5.6. Infrastruktura techniczna a wybór działki budowlanej 150
  Podsumowanie 163
  Bibliografia 167
  Spis rysunków 189
  Spis tabel 191

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Infrastruktura w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek terytorialnych”

  Tagi: , ,