Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych

Opis produktu

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ popularnie nazywane Wieżą Babel jest najstarszą w Polsce jednostką kształcącą cudzoziemców w zakresie języka polskiego jako obcego. Kursy prowadzone w Studium przez polonistów oraz nauczycieli przedmiotów kierunkowych kompleksowo przygotowują słuchaczy do studiów w polskich uczelniach wyższych.

Historia do 1918 r. to siódmy z podręczników wydanych w serii W Wieży Babel po Polsku. Podręcznik jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy chcą studiować Polsce na kierunkach humanistycznych.

Praca jest podzielona na kilka części, w których autorzy zawarli wyjaśnienia podstawowych pojęć historycznych i ekonomicznych, informacje z zakresu politycznych i gospodarczo-społecznych dziejów Polski do 1918 r. oraz zagadnienia z historii powszechnej o tematyce stanowiącej tło dla wydarzeń i zjawisk zachodzących na ziemiach polskich. Omawiane kwestie zaprezentowano syntetycznie, aby przy użyciu jak najmniejszej liczby słów przekazać jak najwięcej treści.

Ogromną wartość podręcznika stanowią ćwiczenia językowe, które ułatwiają czytelnikom uczącym się języka polskiego przyswojenie nowego słownictwa i form gramatycznych oraz pytania kontrolne pomagające w powtórzeniu i usystematyzowaniu materiału przed egzaminem.

Odbiorcami podręcznika powinni być cudzoziemcy, którzy osiągnęli poziom kompetencji języka polskiego A1 i posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii. Ostatecznym celem publikacji jest przygotowanie przyszłych studentów kierunków humanistycznych do czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także do czynnego posługiwania się językiem naukowym.

Komentarze

Spis treści

PRZEDMOWA 7

Część wstępna 9
1. Historia gospodarcza jako nauka 9
2. Bardzo ważne pojęcia ekonomiczne 15

Część I. HISTORIA POLSKI 19
Rozdział I. Państwo Piastów (X–XIV w.) 21
1. Słowianie na ziemiach polskich w okresie przedpaństwowym 21
2. Powstanie i umocnienie się państwa polskiego 27
3. Państwo patrymonialne 32
4. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego w XII–XIII wieku 38
5. Polska pod rządami ostatnich Piastów 45
6. Ukształtowanie się monarchii stanowej (w XIV w.) 53
Rozdział II. Polska i Litwa w okresie jagiellońskim (koniec XIV w. – XVI w.) 59
1. Unie Polski w XIV i XV w 59
2. Wojny z Państwem Zakonu Krzyżackiego o Pomorze Gdańskie 65
3. Unia lubelska w 1569 r 71
4. Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce w XVI wieku 75
5. Rola szlachty w życiu politycznym Rzeczpospolitej 79
Rozdział III. Kryzys Rzeczypospolitej pod rządami magnatów (XVII w. – pierwsza połowa XVIII w.) 87
1. Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej 87
2. Kryzys gospodarczy 94
3. Kryzys polityczny 98
Rozdział IV. Walka o naprawę Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVIII w. 103
1. Polityka gospodarcza Stanisława Augusta Poniatowskiego 103
2. Próby naprawy ustroju państwa 109
3. Walka o utrzymanie niepodległości 115

Rozdział V. Społeczeństwo i ziemie polskie w okresie zaborów (1795–1918) 121
1. Zmiany polityczne na ziemiach polskich w okresie napoleońskim i po roku 1815 121
2. Polityka zaborców wobec ludności polskiej i ziem polskich 126
3. Walka Polaków o niepodległość w XIX w 134
4. Walka społeczno-gospodarcza i kulturalna o zachowanie tożsamości narodowej 139
5. Zmiany ekonomiczno-społeczne na ziemiach polskich w XIX w 144

Część II. TEKSTY DODATKOWE 153
1. Świat starożytny 155
2. Nowe państwa w średniowiecznej Europie 160
3. Wielkie odkrycia geograficzne 165
4. Społeczeństwo i gospodarka Europy w XVIII wieku 171
5. Ekonomia klasyczna. Poglądy Adama Smitha 174
6. Fizjokratyzm i liberalizm 178
7. Przemiany społeczne w wieku XIX. Teoria ekonomii Karola Marksa 181
8. Pierwsza wojna światowa 1914–1918 186

WYKAZ KSIĄŻĄT I KRÓLÓW POLSKI 193

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 197

WYBRANA LITERATURA 201

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Historia do 1918 r. Teksty dla grup ekonomicznych”

Tagi: , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
29,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
  • PDF
Ilość: