Promocja!
a5123bc74df7a19180effbf3d2c75ebc

Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej

  Autor:


 • Liczba stron:
  294
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-141-8
  e-ISBN:
  978-83-7969-707-6
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Przygotowanie książki Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej „wymagało od Autorki zaznajomienia się zarówno z czasopiśmiennictwem pedagogicznym, jak i medycznym. Autorka w sposób wnikliwy, bardzo rzetelny przedstawiła interesujące Ją kwestie. Chociaż podjęta przez Beatę Szczepańską problematyka ma charakter interdyscyplinarny, to przygotowując ją Autorka mocno osadziła ją w nurcie rozważań pedagogiki i historii wychowania. Praca jest wartościowym przedsięwzięciem badawczym dotyczącym problematyki higieny szkolnej (…) i będzie (…) stanowić ważną lekturę nie tylko dla historyków wychowania, pedagogów, ale i dla osób zajmujących się zagadnieniami kultury fizycznej”.

  Fragment recenzji prof. zw. dr hab. Eleonory Sapii-Drewniak

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział I. Kształtowanie się koncepcji higieny szkolnej w okresie międzywojennym i jej uwarunkowania 21
  1. Geneza zainteresowania higieną szkolną w Europie 21
  2. Formowanie się polskiego modelu higieny szkolnej do I wojny światowej 36
  3. Założenia ideowo-organizacyjne i struktura władz w zakresie higieny szkolnej w II RP 60

  Rozdział II. Higiena szkolna wobec materialnego środowiska szkoły 85
  1. Budownictwo szkolne i wymagania higieniczne z nim związane a obowiązujące regulacje prawne 85
  2. Stan sanitarno-higieniczny lokali szkolnych 108
  3. Składniki materialnego środowiska szkoły jako przedmiot badań naukowych 117
  4. Polska recepcja zagranicznych rozwiązań w dziedzinie higienizacji materialnej bazy szkół 126

  Rozdział III. Opieka higieniczno-lekarska nad zdrowiem uczniów w szkołach powszechnych i średnich 135
  1. Założenia i organizacja opieki medycznej w szkolnictwie ogólnokształcącym 135
  2. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 147
  3. Realizatorzy szkolnej opieki higieniczno-lekarskiej 154

  Rozdział IV. Higieniczne aspekty edukacji szkolnej 173
  1. Właściwości fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży polskiej jako podstawa kształcenia i wychowania 173
  2. Higiena nauczania i wychowania oraz badania prowadzone w tym zakresie 182
  3. Nauczyciel i jego zdrowie w procesie nauczania i wychowania 196
  4. Środki dydaktyczne w aspekcie higienicznym 203
  5. Zdrowie indywidualne i społeczne w dyskursie nad polskim systemem edukacji 207

  Rozdział V. Propagowanie higieny w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół 211
  1. Miejsce higieny/nauki o zdrowiu w programach nauczania szkół ogólnokształcących 211
  2. Metodyka edukacji zdrowotnej 233
  3. Edukatorzy zdrowotni 241
  4. Prace na rzecz propagowania zdrowia w szkole 248

  Podsumowanie 263
  Wykaz skrótów 269
  Bibliografia – najważniejsze źródła 273
  The school hygiene in general education in the Second Republic of Poland (1918–1939) – Summary 289

  Od redakcji 293

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Higiena szkolna w szkolnictwie ogólnokształcącym w Drugiej Rzeczypospolitej”

  Tagi: , , , ,