Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Granice sacrum

Opis produktu

Dzisiejszy, tyleż niespodziewany, co niekwestionowany renesans religijności jest niezmiernie doniosłym faktem społecznym. W oczywisty sposób przekłada się on na naukowe zainteresowanie religią jako taką. Zainteresowanie to podsycane jest przez paradoksalną dwoistość owego powrotu religii. Z jednej bowiem strony daje się dostrzec fundamentalizację w obrębie trzech monoteizmów (charedi w judaizmie, wahabici w islamie, ewangelikanie w chrześcijaństwie). Z drugiej strony, zauważalnym skutkiem kulturowej globalizacji jest liberalizacja religii – rozszczelnienie jej instytucjonalnej struktury, podejście konsensualne i kompromisowe, ponowoczesny dystans do dogmatycznych podstaw wiary. To rozszczepienie w obrębie religii – rozszczepienie, które sprawia, że coraz trudniej jest nam mówić o jednorodnym fenomenie religii – stanowi ciekawe wyzwanie dla nauki, w tym dla filozofii, dla której nowe próby skonceptualizowania religii i religijności stały się jednym z istotniejszych zadań.

Właściwie ucichły działania na frontach, na których wcześniej dyskutowano najgoręcej, a więc zaprzestano w filozofii religii roztrząsać kwestie czysto teologiczne, dotyczące natury i przymiotów bogów, ich egzystencji, ich stosunku do świata itp. Jednocześnie odtworzono nowe przestrzenie sporu, które jeszcze czterdzieści lat temu, wobec tezy sekularyzacyjnej, wydawały się jałowe. Filozofia – wspólnie z naukami społecznymi – usiłuje zrozumieć procesy leżące u podstaw owego dwuwektorowego wzrostu religijności. Ale dyskutuje też epistemiczny status religii, jej stosunek do nauki, kontestuje tezę o prywatyzacji przekonań religijnych, próbuje odnaleźć nowe reguły funkcjonowania instytucji religijnych w przestrzeni publicznej i śledzi odwzorowania wartości religijnych w systemach prawa stanowionego.

Komentarze

Spis treści

Nieoczywiste powroty religijności (Paweł Grabarczyk, Tomasz Sieczkowski) 7
Witold P. Glinkowski, „Myślenie religijne” – oksymoron pozorny czy rzeczywisty? Wokół filozoficznego projektu J. Tischnera 17
Małgorzata Kwietniewska, Filozof wobec religii 37
Marcin M. Bogusławski, Do tańca i do różańca? O tym, dlaczego Habermasowska wizja komunikacji perspektyw religijnych i świeckich nie działa w Polsce 49
Tomasz Sieczkowski, Rawls, Rorty, etnocentryzm i miejsce religii 67
Marcin Leszczyński, „Demokracja, ten ersatz religii” – Berman i Legendre o pojęciu sekularyzacji 89
Jerzy Bytniewski, O przekraczaniu granic racjonalizmu w post-postmodernizmie 99
Konrad Szocik, Religia i religijność w świetle kognitywnych nauk o religii 117
Dawid Misztal, Religijne aspekty transhumanizmu 135
Gary Wolf, Kościół niewiernych 157
Damian Rusek, Victora Stengera naukowa hipoteza Boga 177

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Granice sacrum”

Tagi: , , , , , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
26,90 zł
  • EPUB
  • MOBI
  • PDF
Ilość: