Promocja!
DOLEWKA_Gospodarowanie_zasobami

Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym

  Autor:


 • Liczba stron:
  166
  Rok wydania:
  2021
  ISBN:
  978-83-8220-463-6
  e-ISBN:
  978-83-8220-464-3
  Koedycja:
  AGENT PR

Opis produktu

Wiedza o procesach i zjawiskach tworzących gospodarkę finansową w samorządzie terytorialnym jest nadal mało stabilna i w wielu miejscach niepełna. Realna gospodarka finansowa samorządu stanowi odbicie procesu zaspokajania potrzeb społecznych w kontekście rozwoju jednostki samorządowej. Odbywa się to dzięki procesom zarządzania publicznego, w celu dokonania przekształceń gospodarczych dla poprawy warunków życia mieszkańców. Obecnie funkcjonujący system finansowy samorządu terytorialnego zawiera dużo ułomności i dysfunkcji. Ich konsekwencją jest przede wszystkim niedobór środków, wynikający m.in. z braku przestrzegania zasady adekwatności i potencjalnego zagrożenia stabilności finansów samorządowych. Uzasadnia to konieczność przebudowy finansów samorządu w Polsce w kierunku zmian systemowych i usprawniających. Na potrzebę tego wskazują prawie wszyscy specjaliści zajmujący się zagadnieniami finansów samorządowych z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia.

Celem opracowania jest specyfikacja podstawowych problemów i wyzwań w dziedzinie finansów lokalnych, identyfikacja czynników determinujących przebieg gospodarki finansowej oraz zaproponowanie zbioru rozwiązań zwiększających efektywność formułowanych ocen finansowych.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział I. Pojęcia podstawowe i uwagi interpretacyjne 11
Rozdział II. Samorząd terytorialny jako system gospodarowania i zarządzania 17
Rozdział III. Specyfika gospodarki samorządu. Implikacje ekonomiczne 25
Rozdział IV. Zarządzanie finansami a proces decyzyjny 31
Rozdział V. Finansowanie zadań publicznych 39
Rozdział VI. Budżet jako podstawa wykonywania zadań publicznych 47
Rozdział VII. Kwestia samodzielności finansowej 55
Rozdział VIII. Utrzymanie majątku komunalnego i jego rozwój 63
Rozdział IX. Finansowanie działalności rozwojowej. Rola nadwyżki operacyjnej 75
Rozdział X. Kategoria deficytu i zadłużenia 83
Rozdział XI. Kadencyjność organów a planowanie spłaty długu w czasie 91
Rozdział XII. Diagnoza sytuacji finansowej jednostek samorządowych 97
Rozdział XIII. Planowanie długofalowe. Wieloletnia prognoza finansowa 111
Rozdział XIV. Problem przejrzystości gospodarki finansowej 117
Rozdział XV. Podstawowe mierniki badania sytuacji finansowej jednostek samorządowych 121
Rozdział XVI. Użyteczność polityczna i społeczna raportu o stanie jednostki samorządowej 127
Rozdział XVII. Kierunki zmian systemowych i usprawniających 131

Zakończenie 139
Bibliografia 143
Załączniki 153
Spis tabel 167

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
38,50 zł
42,90 zł
49,90 zł
 • PDF
Ilość: