Promocja!
napioeraka

Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 r.

  Opis produktu

  W pracy podjęto geograficzno-polityczne badania porównawcze mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie. Dzięki badaniom autorka zapoznała się z warunkami funkcjonowania Polaków w obu krajach, co umożliwiło weryfikację wielokrotnie powielanych stereotypów na temat ich sytuacji. Dodatkowo podjęcie badań nad mniejszością polską na Łotwie jest próbą wypełnienia luki, jaka występuje – zdaniem autorki – w literaturze geograficznej dotyczącej sytuacji Polaków poza granicami kraju. Wybór mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie został podyktowany nie tylko osobistymi zainteresowaniami autorki i jej wcześniejszymi badaniami, lecz także atrakcyjnością tego tematu wynikającą z historycznych zmienności stosunków między większością i mniejszością, jak również obecną rangą relacji na linii Polska–Litwa oraz Polska–Łotwa.

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 7

  1 Założenia metodologiczne 9
  1.1 Wyjaśnienia terminologiczne 9
  1.2 Zakres opracowania, cele i hipotezy badawcze 15
  1.3 Metody badawcze 16
  1.4 Zarys dotychczasowego stanu badań nad mniejszością polską na Litwie i Łotwie 22

  2 Geneza obecności i dzieje Polaków na Litwie i Łotwie do roku 1990 – zarys problematyki 31
  2.1 Polacy na Litwie 31
  2.2 Polacy na Łotwie 73

  3 Geografia skupisk Polaków na Litwie i Łotwie w XXI wieku 93
  3.1 Rozmieszczenie i liczebność Polaków na Litwie na podstawie wyni¬ków spisów powszechnych z 2001 i 2011 roku 94
  3.2 Rozmieszczenie i liczebność Polaków na Łotwie na podstawie wyni¬ków spisów powszechnych z 2000 i 2011 roku 109
  3.3 Analiza porównawcza zmian rozmieszczenia i liczebności mniejszo¬ści polskiej na Litwie i Łotwie 119

  4 Uwarunkowania polityczne zmian sytuacji mniejszości pol¬skiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku 125
  4.1 Mniejszość polska wobec niepodległości Litwy i Łotwy 125
  4.2 Relacje polityczne Litwy i Łotwy z Polską, a sytuacja mniejszości polskiej 134
  4.3 Zmiany statusu prawnego mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie 150

  5 Działalność organizacyjna Polaków na Litwie i Łotwie po 1990 roku 167
  5.1 Organizacje społeczne 167
  5.2 Szkolnictwo 193
  5.3 Działalność polityczna 220
  6 Studium porównawcze sytuacji politycznej i społecznej mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku 235

  Wnioski 245
  Bibliografia 249
  Spis rycin 265
  Spis tabel 267
  Spis fotografii 269
  Od Redakcji 271

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 r.”

  Tagi: , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  40,40 zł
  44,90 zł
  22,45 zł
  • PDF
  Ilość: