Promocja!
07d74ab8f6edf115eee16ccfd184b6cb

Geografia wsi w Polsce

  Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych
  Autor:


 • Liczba stron:
  276
  Rok wydania:
  2012
  ISBN:
  978-83-7525-657-4
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Doktor Marcin Wójcik studia geograficzne ukończył w Uniwersytecie Łódzkim (specjalność: geografia regionalna społeczno-ekonomiczna). Obecnie pracuje w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej (Wydział Nauk Geograficznych UŁ). Pracę doktorską pt. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej obronił w 2006 r., w 2008 r. praca została opublikowana w Wydawnictwie UŁ Zainteresowania naukowe Marcina Wójcika koncentrują się na geografii wsi, geografii społecznej oraz geografii regionalnej Polski. Jest autorem ok. 80 publikacji, w tym monografii autorskiej, redakcji (Studia nad bazą ekonomiczną miast i rynkiem pracy w województwie łódzkim) i współredakcji pracy zbiorowej (Łódzka Metropolia. Problemy integracji gospodarczej). Doktor Marcin Wójcik uczestniczył w projektach finansowanych ze środków na naukę, w tym kierował własnym tematem badawczym (NCN). Jest członkiem Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Za pracę naukową otrzymał nagrodę indywidualną i nagrodę zbiorową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz nagrodę zbiorową Prezydenta m. Łodzi. Odbył staże naukowe w Uniwersytecie w Padwie oraz w Uniwersytecie w Heidelbergu (stypendium DAAD).

  „(…) pracę dr. Marcina Wójcika oceniam ze wszech miar pozytywnie i w głębokim przekonaniu o jej znacznej wartości naukowej (…). Zarówno temat książki, sposób podejścia do jego analizy, zastosowane metody, jak i poziom pisarstwa naukowego wskazują, że opracowanie M. Wójcika spełnia warunki stawiane poważnym rozprawom naukowym. Jest w pełni dojrzałą analizą naukową o niekwestionowanej wartości teoretycznej i poznawczej, będąc też niewątpliwie krokiem naprzód w dorobku polskich geografów wsi.”

  Fragment recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Rydza

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Geografia wsi w Polsce”

  Załącznik
  Tagi: , , ,