Promocja!
ab1d40428130a42dc8271e4e4b335ad2

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych

  Opis produktu

  Paweł Jokiel: profesor Nauk o Ziemi; kierownik Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Nauk o Ziemi, Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; zainteresowania badawcze: formy i dynamika odpływu rzecznego na świecie, stosunki i zasoby wodne w Polsce (reżimy rzeczne, metodyka bilansów wodnych, źródła), antropogeniczne uwarunkowania odpływu rzecznego i zasobów wód podziemnych (strefy podmiejskie, tereny buforowe autostrad, kopalnie odkrywkowe), ekstremalne zjawiska hydrologiczne (wezbrania, niżówki); autor/redaktor: 9 książek, 120 publikacji naukowych i ponad 100 ekspertyz, opinii, recenzji itp.; członek: Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Europejskiego Centrum Ekohydrologii, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisji Ekspertów Ministerstwa Środowiska i ekspert Narodowego Centrum Nauki RP; hobby: turystyka, muzyka jazzowa, historia wojen na morzu.

  Adam Bartnik: doktor Nauk o Ziemi; adiunkt w Katedrze Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego; zainteresowania badawcze: obieg wody w strefie zurbanizowanej i podmiejskiej, zastosowanie technik komputerowych w geografii fizycznej, hydro-informatyka, zasoby wodne Polski i świata, zmienność czasowa i przestrzenna odpływu rzecznego, ekstremalne zjawiska hydrologiczne (susze i powodzie), modelowanie odpływu, historyczne przemiany obiegu wody w Łodzi i regionie; autor/redaktor: 3 książek, ponad 40 publikacji naukowych oraz ekspertyz, opinii itp.; członek: Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej, Towarzystwa Miłośników Mineralogii; hobby: mineralogia, turystyka, historia Łodzi i regionu.

  Geografia wezbrań i powodzi rzecznych autorstwa A. Bartnika i P. Jokiela jest dziełem zasługującym na wydanie. Jest to publikacja bardzo dobra, doskonale napisana, zawierająca treści wsparte najnowszą literaturą światową i danymi z ogólnodostępnych, światowych baz danych hydrologicznych. Uważam, że stanowi doskonały podręcznik dla słuchaczy przedmiotów: „Globalne problemy geografii fizycznej”, a także „Ekstremalne zdarzenia w hydrologii” wykładanych na uniwersyteckich studiach geograficznych. Może też być polecana studentom ochrony środowiska i inżynierii środowiska, a także słuchaczom innych kierunków, jako podstawa kształcenia specjalistycznego.

  Z opinii recenzenta: Prof. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiej

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Geografia wezbrań i powodzi rzecznych”

  Załącznik
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Na stanie

  9,90 zł8,90 zł
  Ilość: