Promocja!
e71ec78539c9de5687dcbce4a484bf25

Geografia w ujęciu humanistycznym

  Wybór prac Krystyny Rembowskiej
  Autor:


 • Liczba stron:
  284
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-925-0
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Recenzowany tom obejmuje prace Krystyny Rembowskiej publikowane na przełomie XX i XXI wieku. Układ publikacji w tym zbiorze odpowiada głównym kierunkom zainteresowań naukowych Autorki. W wybranych pracach zostały przedstawione koncepcje i analizy teoretyczno-metodologiczne geografii, jako nauki humanistycznej. Zbiór nie jest ułożony chronologicznie, a jego uporządkowanie oparte jest na kryteriach merytorycznych.

  Prace zawarte w tym tomie prezentują humanistyczny model geografii, antynaturalistyczny, który zakłada odrębność i swoistość charakteru metodologicznego nauk społecznych, nazywanych w tym ujęciu naukami humanistycznymi (…). Waloru naukowego tego tomu upatruję we wszechstronnej charakterystyce humanistycznego modelu geografii, jako komplementarnego podejścia w badaniach geograficznych, uwzględniającego subiektywne i aksjologiczne aspekty działalności człowieka i jego empatii (…). Zebranie w jednym tomie prac Krystyny Rembowskiej, publikowanych w różnych latach, pozwala na śledzenie ewolucji Jej poglądów w zakresie rozważanej problematyki. Jest to dodatkowa wartość naukowa tego tomu (…).

  Podejmowanie w tym tomie ogólnych rozważań natury teoretyczno­metodologicznej na temat geografii jest szczególnie ważne w okresie przeważających w młodszym pokoleniu geografów tendencji do „atomizacji” naszej dyscypliny i negowania potrzeby jej jedności (…). Praca ta powinna zainteresować szeroki krąg odbiorców, począwszy od studentów i doktorantów, do pracowników naukowych różnych pokoleń geografów i przedstawicieli nauk pokrewnych.

  Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Maika

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Geografia w ujęciu humanistycznym”

  Załącznik
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie

  Produkt niedostępny
  Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń