Promocja!
ciesielska-klikowska_francja_niemcy

Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007

Opis produktu

Dwa kraje leżące w sercu Europy – Francja i Niemcy – przez wieki uważały się za najpoważniejszych wrogów i najsilniejszych konkurentów, rywalizowały o zdobycie dominacji nad kontynentem i jego złożami naturalnymi. Tragiczne wydarzenia pierwszej połowy XX stulecia uświadomiły przywódcom obu państw, że jedynie współpraca i obustronne zaangażowanie w rozwój integracji europejskiej mogą zagwarantować Europie pokój, a Francji i Niemcom owocne partnerstwo.

Książka w atrakcyjny sposób prezentuje historię kształtowania się kooperacji pomiędzy Paryżem a Bonn/Berlinem i precyzyjnie opisuje znaczenie, jakie dla powstania i rozwoju Unii Europejskiej miał couple franco-allemand. Ukazuje rolę, jaką duet francusko-niemiecki odgrywał w ostatnich latach na arenie europejskiej i szerzej – na arenie międzynarodowej.

Więcej o książce na naszym BLOGU

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział I. Francja i Niemcy jako motor integracji europejskiej 17

Rozdział II. Zjednoczenie Niemiec i powstanie Unii Europejskiej 43
1. Upadek systemu komunistycznego 45
2. Zjednoczenie Niemiec 48
3. Traktat o Unii Europejskiej 64

Rozdział III. Francja i Niemcy w procesie powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej 93
1. Raport Komitetu Jacquesa Delorsa 95
2. Postanowienia Traktatu z Maastricht 111
3. Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 119
4. Pakt Stabilności i Wzrostu 138
5. Funkcjonowanie euro we Francji i w Niemczech 143

Rozdział IV. Zaangażowanie Francji i Niemiec w proces budowy Wspólnej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony 151
1. Geneza dyskusji nad polityką bezpieczeństwa europejskiego 153
2. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa a Traktat z Maastricht 160
3. Tworzenie Europejskiej Tożsamości Obronnej 174
4. Idea Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony 194
5. Francja i Niemcy w procesie rozbudowy Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony 205

Rozdział V. Oś Paryż–Berlin w procesie tworzenia Europejskiego Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 231
1. Geneza polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 233
2. Rozwój polityki bezpieczeństwa wewnętrznego po podpisaniu Traktatu o Unii Europejskiej 244
3. Współpraca po podpisaniu Traktatu Amsterdamskiego 270

Rozdział VI. Francja i Niemcy wobec reform instytucjonalnych Unii Europejskiej. Konstytucja dla Europy i Traktat Lizboński 321
1. Postanowienia Traktatu Nicejskiego 323
2. Niemiecko-francuskie spory o przyszłość integracji europejskiej 340
3. Deklaracja z Laeken 359
2. Rola Francji i Niemiec w pracach Konwentu Europejskiego 366
5. Konstytucja dla Europy jako podstawa prawna funkcjonowania Unii Europejskiej 385
6. Założenia i struktura Traktatu Lizbońskiego 398

Rozdział VII. Wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej w polityce Francji i Niemiec 423
1. Od umowy handlowej do układów stowarzyszeniowych 425
2. Rola Francji i Niemiec w programie Phare 436
3. Kopenhaskie kryteria przyjęcia do Unii Europejskiej i strategia przedczłonkowska 440
4. Rokowania akcesyjne 476
5. Traktat Ateński i jego ratyfikacja 519
6. Integracja Rumunii i Bułgarii 531

Zakończenie 563
Bibliografia 575

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Francja i Niemcy w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007”

Tagi: , , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
49,40 zł
54,90 zł
27,45 zł
  • PDF
Ilość: