zakowska_europa_swoich

Europa swoich, Europa obcych

  Opis produktu

  Autorzy tekstów nie stawiają sobie za cel jednoznacznej oceny opisywanych zjawisk. Z uwagą natomiast śledzą je w ramach interdyscyplinarnych analiz, w których łączą różne perspektywy badawcze wywiedzione z nauk społecznych i humanistycznych, obejmujących politologię, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, nauki filologiczne, socjologię i historię.

  Współczesne ruchy narodowo-etniczne warto doceniać za przywracanie lub utrwalanie ducha wspólnoty, walkę o historyczną pamięć i prawdę oraz za hasła powrotu do korzeni. Równocześnie zaś można je potępiać za wyolbrzymianie znaczenia kulturowych i narodowych różnic, a także petryfikowanie poczucia „odwiecznej” inności, wyższości lub krzywdy własnej grupy czy narodu, co w efekcie może prowadzić do zaściankowości, nacjonalizmu i ksenofobii.

  W publikacji usystematyzowano wieloaspektowe spektrum zagadnień związanych z nacjonalizmem, przemianami polityczno-kulturowymi, mitami, stereotypami i uprzedzeniami w relacjach międzyetnicznych na obszarze postradzieckim oraz w Zachodniej i Środkowej Europie.

  Więcej o książce na BLOGOSFERZE

  Komentarze

  Spis treści

  Magdalena Żakowska, Nieśmiertelne stereotypy i współczesne europejskie imaginaria tożsamości zbiorowej 9

  Rosja między Zachodem a światem islamu 35

  Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk, „Zdrajcy narodu” – elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji 37
  Magdalena Żakowska, Rosyjska apokalipsa. Bunt i wykroczenie jako syndromy społecznego kryzysu we współczesnej kinematografii rosyjskiej 53
  Andrzej Stopczyński, Muzułmanie we współczesnej Rosji: media i kultura 65
  Ewelina Chodakowska, Wyobrażenie Syberii i Mandżurii w prozie Igora Newerlego 77
  Europa Środkowa: zderzenia i koegzystencja kultur 87

  Magdalena Żakowska, Kulturträgerzy w Rosji, nieprzystosowani w Niemczech. Współczesne zderzenia kulturowe i stereotypy dotyczące Niemców rosyjskich 89
  Jakub Parnes, „Dusza w naftalinie”. Rozrachunek z mitem Austrii jako „pierwszej ofiary Hitlera” w publicystyce tygodnika „Polityka” w latach 1999–2015 107
  Agata Dąbrowska, Żydowski chwast czy most pojednania? Wizerunki teatru żydowskiego w Polsce na łamach prasy polskiej i żydowskiej 123

  Mity historyczne i kształtowanie tożsamości regionalnej 139

  Aleksandra Małecka, Dlaczego Francuzi nie lubią Anglików? 141
  Marcin Jurga, Melancholia, tęsknota i saudade – czyli tożsamość narodowa Portugalczyków 151
  Aleksandra Małecka, Odrębność kulturowa Szkotów i szkockie dążenia separatystyczne 161
  Innesa Topala, Tożsamość regionalna mieszkańców Donbasu 175

  Noty o Autorach 183

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Europa swoich, Europa obcych”

  Tagi: , , , , , ,