OKŁADKA_druk

Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce. Tom 9

  Opis produktu

  Monografia, którą mamy przyjemność przedstawić Szanownym Czytelnikom jest już dziewiątym tomem publikacji z cyklu „Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce”. Składają się na nią opracowania napisane przez doktorantów i młodych pracowników naukowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych polskich uczelni.

  Obecna edycja monografii ma charakter szczególny ponieważ została wydana w roku obchodów jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to jeden z przykładów aktywności naukowej młodych pracowników naszych Wydziałów. Wpisuje się to w szersze działania zmierzające do utrzymania i poprawy pozycji naukowej naszych jednostek, która w dużym stopniu zależy i zależeć będzie od dokonań naszych najmłodszych koleżanek i kolegów. Możliwość zaprezentowania wyników prowadzonych badań naukowych jest jedną z form komunikowania się ze środowiskiem akademickim, która może zaowocować w przyszłości podejmowaniem coraz bardziej ambitnych wyzwań naukowych realizowanych w ramach interdyscyplinarnych krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Część I. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 13
  Rozdział 1. (Justyna Mróz), Determinanty i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 15
  Rozdział 2. (Justyna Wieloch), Integracja oś-szprychy: teoria i przegląd badań empirycznych 31
  Rozdział 3. (Michał Gamrot), Ocena konkurencyjnych teorii kryzysów zadłużenia publicznego w kontekście kryzysu w strefie euro 49
  Rozdział 4. (Dawid Szkopiński), Korzyści i zagrożenia wynikające z przystąpienia Polski do unii walutowej – ujęcie syntetyczne 65

  Część II. Społeczne, fiskalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki 83
  Rozdział 1. (Wojciech Pietrowski), Regionalne programy operacyjne Województwa Świętokrzyskiego 2007–2013 jako źródło finansowania inwestycji infrastrukturalnych w regionie 85
  Rozdział 2. (Bogdan Grzegorz Czapiga), Model struktury klastrowej dla korytarza łódzko-warszawskiego 105
  Rozdział 3. (Joanna Gwarda-Żurańska), Społeczne i ekonomiczne koszty wypadków drogowych w Polsce 121
  Rozdział 4. (Monika Ziółko), Podatki ekologiczne w Polsce 139

  Część III. Determinanty konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw 151
  Rozdział 1. (Nazgul Assylbekova), Przegląd czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw 153
  Rozdział 2. (Kinga Kozłowska), Ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw 169
  Rozdział 3. (Jan Grzegorz Kołowski), Informacja i informatyka w jednostce wojskowej 185
  Rozdział 4. (Marta Raźniewska), Kreowanie wizerunku marki własnej– uwarunkowania, kierunki, dobre praktyki 201
  Rozdział 5. (Kamil Mazurkiewicz), Branżowa dywersyfikacja kapitału obrotowego netto 215

  Część IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 229
  Rozdział 1. (Andrzej Szymkowiak), Wykorzystanie wideorekrutacji w procesie selekcji – perspektywa kandydata 231
  Rozdział 2. (Andrzej Borowski), Proces rekrutacji i selekcji pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego 249
  Rozdział 3. (Damian Piotr Paprocki), Badanie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach nadzoru pedagogicznego czynnikiem wpływającym na rozwój szkoły – propozycja narzędzia badawczego 267
  Rozdział 4. (Łukasz Kozar), Zielone miejsca pracy na przykładzie sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce 285
  Rozdział 5. (Marcin Krysiński, Przemysław Miller), Rola konfliktu w zarządzaniu projektami realizowanymi w metodyce PMBOK 301

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce. Tom 9”

  Tagi: , , , , , ,