OKLADKA

Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce. Tom 8

  Ekonomia finanse i nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesnych gospodarek
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  338
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-364-1

  Opis produktu

  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych niesie za sobą wiele wyzwań oraz ryzyk mających wpływ na jego działalność operacyjną. Jednym z najbardziej znaczących jest ryzyko związane z kursem walutowym. Przedstawiono też wpływ kursu walutowego na eksport sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wskazano w nim również, w jaki sposób przedsiębiorstwa sektora MŚP zarządzają ryzykiem walutowym.

  Analiza funkcjonowania współczesnego banku inwestycyjnego, mająca na celu wskazanie najistotniejszych źródeł ryzyka w działalności tego rodzaju instytucji może stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad ograniczaniem niebezpieczeństwa związanego z niedoszacowaniem poziomu ryzyka oraz ukierunkowaniem zamian w systemach zarządzania i nadzoru nad podmiotami sektora bankowego. Spójna i zrównoważona europejska polityki miejska powinna przyczynić się do wzrostu konkurencyjności miast, regionów i krajów członkowskich Unii Europejskiej.

  W książce zanalizowano również specyfikę i istotę kontroli w kulturze, zarówno z punktu widzenia instytucji kontrolującej, jak i kontrolowanej organizacji. Ponadto zbadano zasady poprawności projektów kulturalnych prowadzonych w Polsce, a finansowanych z najczęściej wykorzystywanych źródeł, tj. funduszy europejskich, środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

  Komentarze

  Spis treści

  WSTĘP (Piotr Urbanek, Ewa Walińska) 5

  I. EKONOMIA
  Rozdział 1. Tradycyjne i rynkowe wskaźniki nastawienia polityki monetarnej. Analiza polityki Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2008–2014 (Michał Gamrot) 15
  Rozdział 2. Determinanty przestępczości w Polsce w układzie regionalnym w świetle modelowania ekonometrycznego (Joanna Górniak) 33
  Rozdział 3. Wpływ kursu walutowego na eksport sektora MSP (Przemysław Grzegorek) 51
  Rozdział 4. Wynagrodzenie prezesów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – analiza porównawcza na przykładzie indeksu WIG30 (Agata Wieczorek) 63
  Rozdział 5. Infrastruktura transportowa oraz transport pasażerski i towarowy w Unii Europejskiej (Justyna Wieloch) 75

  II. FINANSE
  Rozdział 1. Ujawnienia na temat polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych – analiza wybranych funduszy akcji (Dagmara Gad) 91
  Rozdział 2. Efekt stycznia na polskim rynku akcji – występowanie i cykliczność (Jakub Keller) 103
  Rozdział 3. Źródła ryzyka w działalności banku inwestycyjnego (Emilia Klepczarek) 115
  Rozdział 4. Obciążenia podatkowe osób fizycznych w Polsce w świetle metodologii przybliżeń (Jakub Koziński, Katarzyna Kuta, Krzysztof Rudnicki) 131
  Rozdział 5. Determinanty poziomu Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) w latach 2010–2012 (Bartłomiej Krzeczewski) 143
  Rozdział 6. Rozmyta regresja wieloraka w modelowaniu dochodów rozporządzalnych w wybranych regionach UE w roku 2010 z wykorzystaniem elementów ekonometrii przestrzennej (Joanna Górna, Karolina Górna) 155
  Rozdział 7. FADN – Farm Accoutancy Data Network – rola rachunkowości rolnej dla Unii Europejskiej (Damian Paprocki) 169
  Rozdział 8. Wykorzystanie innych dowodów jako metoda szacowania w ramach odstąpienia od szacowania dochodu (Radosław Witczak) 185
  Rozdział 9. Wykorzystanie metod porządkowania liniowego do analizy γ-konwergencji giełd papierów wartościowych (Dagna Wleklińska) 195

  III. NAUKI O ZARZĄDZANIU
  Rozdział 1. Rola coacha we współczesnym społeczeństwie – „przyjaciel” za pieniądze, prowokator, inspirator? (Karolina Dąbrowska) 215
  Rozdział 2. Monitorowanie jakości procesu obsługi klienta na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa handlowo-usługowego (Katarzyna Zofia Gdowska, Henryk Przeklasa) 227
  Rozdział 3. Proces coachingu. Próba systematyzacji pojęcia oraz klasyfikacja rodzajów coachingu (Eunika Jedynak) 243
  Rozdział 4. Obszary strategii czołowych polskich uniwersytetów w kontekście adekwatności do opracowania i wdrożenia balanced scorecard (Wojciech Kariozen) 257
  Rozdział 5. Strategia międzypokoleniowego transferu w świetle badań literaturowych oraz analiz empirycznych na przykładzie polskich przedsiębiorstw rodzinnych (Aleksandra Majda) 271
  Rozdział 6. Wzrost znaczenia ośrodków miejskich w Unii Europejskiej – analiza z perspektywy zarządzania procesem zmian (Aleksandra Olejnik) 291
  Rozdział 7. Rola kontroli podczas realizacji projektu w dziedzinie kultury (Agnieszka Orankiewicz) 301
  Rozdział 8. Wyniki sondaży przedwyborczych jako metoda manipulowania informacją – egzemplifikacja dla roku 2014 (Piotr Strożek) 313
  Rozdział 9. Dropshipping jako logistyczny model prowadzenia e-handlu (Dagmara Zając) 325

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Ekonomia i Zarządzanie w Teorii i Praktyce. Tom 8”

  Tagi: , , , , ,