Promocja!
OKLADKA_ROBOCZA

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego

  Autor:


 • Liczba stron:
  148
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-557-8
  e-ISBN:
  978-83-8088-558-5

  Opis produktu

  W czasach gospodarki opartej na wiedzy i relatywnie mobilnym, w skali globalnej, kapitale finansowym to nie aktywa materialne lecz niematerialne zasoby tworzone i nabywane przez przedsiębiorstwa odgrywają coraz istotniejszą rolę. Jednym z ich najważniejszych źródeł są innowacje. Dowodem na taki stan rzeczy może być przykład krajów wysoko rozwiniętych, osiągających ponadprzeciętne wartości wskaźników makroekonomicznych. Wysoki stopień rozwoju zawdzięczają one po części funkcjonowaniu na ich obszarze globalnych korporacji opierających swoją przewagę konkurencyjną na know-how. Choć literatura dotycząca tematu innowacyjności jest niezwykle bogata, to cały czas istnieje pewna luka w wiedzy dotycząca efektywności procesów innowacyjnych. Należy pamiętać, że proces innowacyjny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podlegał istotnym zmianom. Z tego względu zasadne jest ciągłe analizowanie uwarunkowań i determinant procesów innowacyjnych, a także efektów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji.

  Prezentowane opracowanie stanowi kompendium w zakresie zmian zachodzących w procesach innowacyjnych na przestrzeni ostatnich lat oraz oceny oddziaływania prowadzonej działalności innowacyjnej na efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się badaniem problematyki efektywności innowacji. Może także stanowić wsparcie dla menedżerów podejmujących decyzję w zakresie strategicznej rozwoju przedsiębiorstw.

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 7

  Rozdział 1. Innowacje w działalności przedsiębiorstw 11
  1.1. Wstęp 11
  1.2. Pojęcie innowacji 12
  1.3. Wymiary innowacji 15
  1.4. Proces innowacji 25
  1.5. Źródła innowacji 34
  1.6. Bariery innowacji 36
  1.7. Podsumowanie 39
  Rozdział 2. Innowacje jako czynnik wzmacniający kondycję finansową i wartość przedsiębiorstwa 41
  2.1. Wstęp 41
  2.2. Wpływ działalności innowacyjnej na pozycję rynkową przedsiębiorstw 42
  2.3. Miejsce nakładów na działalność innowacyjną w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw 46
  2.4. Wpływ działalności innowacyjnej na kondycję finansową i wartość przedsiębiorstw 50
  2.5. Podsumowanie 58

  Rozdział 3. Działalność innowacyjna w województwie łódzkim 61
  3.1. Wstęp 61
  3.2. Działalność innowacyjna w Polsce i województwie łódzkim na tle krajów Unii Europejskiej 62
  3.3. Metodyka badania innowacyjności województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski 65
  3.4. Analiza i ocena działalności innowacyjnej w województwie łódzkim na tle innych regionów Polski 68
  3.5. Analiza i ocena efektów działalności innowacyjnej w województwie łódzkim na tle innych regionów Polski 77
  3.6. Analiza zależności pomiędzy działalnością innowacyjną przedsiębiorstw i efektami działalności innowacyjnej na poziomie regionalnym 85
  3.7. Podsumowanie 87

  Rozdział 4. Ocena wpływu wdrożenia innowacyjnych projektów na kondycję finansową przedsiębiorstw z regionu łódzkiego 89
  4.1. Wstęp 89
  4.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 90
  4.3. Próba badawcza i metodyka badania 93
  4.4. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach POIG na wyniki finansowe 99
  4.5. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Osi Czwartej POIG na wyniki finansowe 111
  4.6. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Osi Czwartej POIG na wyniki finansowe z wykorzystaniem taksonomicznych mierników rozwoju 119
  4.7. Analiza porównawcza wyników finansowych przedsiębiorstw przed i po realizacji projektów w ramach POIG 123
  4.8. Podsumowanie 125

  Zakończenie 129
  Bibliografia 133
  Spis tabel 141
  Spis rysunków 144
  Załączniki 145

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego”

  Tagi: , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  35,90 zł
  39,90 zł
  19,95 zł
  • PDF
  Ilość: