okladka prace komisji

Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy

  Opis produktu

  Ideą przewodnią trzeciego tomu Prac Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który oddajemy do rąk Czytelników, jest prezentacja wyników badań dotyczących aktualnych problemów edukacji geograficznej w wybranych krajach na świecie oraz w Polsce. Problemy te dotyczą zarówno teoretycznych założeń i koncepcji programów kształcenia geograficznego, przyjmowanych celów i metod tego kształcenia, miejsca geografii w systemach edukacyjnych innych krajów, wyników analiz porównawczych, jak również niektórych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w ramach edukacji geograficznej.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Introduction 9

  Część I. EDUKACJA GEOGRAFICZNA NA ŚWIECIE 11
  PART 1. GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE WORLD 11
  David LAMBERT – Curriculum thinking, ‘capabilities’ and the place of geographical knowledge in schools 13
  – Miejsce wiedzy geograficznej i umiejętności w tworzeniu curriculum 29
  Marten LÖßNER – Geography education in Hesse – from primary school to university 31
  – Edukacja geograficzna w Hesji – od szkoły podstawowej do uniwersytetu 44
  Katarzyna KOWALSKA – Geography in the Spanish education system – Comenius assistantship experience 47
  – Geografia w hiszpańskim systemie edukacji – doświadczenie asystentury Comeniusa 58
  Maria Magdalena WILCZYŃSKA-WOŁOSZYN – Edukacja geograficzna w australijskim systemie kształcenia 59
  – Geographical education in the Australian educational system 71
  Joanna ANGIEL – Edukacja geograficzna w Kraju Kwitnącej Wiśni 73
  – Geographical education in the Land of the Rising Sun 86
  Nataliia TOMCZEWSKA-POPOWYCZ – Geografia jako przedmiot nauczania w systemie oświaty na Ukrainie 87
  – Geography as a study subject in the education system in Ukraine 104

  Część II. KSZTAŁCENIE GEOGRAFICZNE – MIĘDZYNARODOWE STUDIA PORÓWNAWCZE 105
  PART 2. GEOGRAPHICAL EDUCATION – INTERNATIONAL COMPARATIVE STUDIES 105
  Paulina TOBIASZ-LIS – Personal experiences and images of places as the basis for teaching geography. Examples of Poland and England 107
  – Doświadczenia i wyobrażenia przestrzeni jako podstawa w nauczaniu geografii. Przykład Polski i Anglii 120
  Arkadiusz GŁOWACZ – Umiejętności kształcone za pomocą podręczników do geografii w Polsce, Anglii, Francji i Niemczech (Saksonii) 121
  – Skills developed through geography textbooks in Poland, England, France and Germany (Saxony) 135
  Mariola TRACZ – Współczesne kierunki zmian w nauczaniu geografii w szkołach ogólnokształcących na przykładzie Finlandii i Rosji 137
  – Contemporary directions of changes in teaching geography in secondary school – case study of Finland and Russia 151
  Elżbieta SZKURŁAT, Barbara BAAROVÁ – Kierunki zmian w akademickim kształceniu geograficznym w Czechach i w Polsce 153
  – The directions of change in the academic geographical education in the Czech Republic and Poland 172

  Część III. EDUKACJA GEOGRAFICZNA W POLSCE – WYBRANE ZAGADNIENIA 173
  PART 3. GEOGRAPHICAL EDUCATION IN POLAND – SELECTED PROBLEMS 173
  Iwona PIOTROWSKA – Okulografia w badaniach postrzegania i konstruowania wiedzy geograficznej 175
  – Eye tracking in the research on the perception and construction of geographical knowledge 188
  Katarzyna DACY-IGNATIUK, Ireneusz OLEKSIK – Wyprawy i obozy naukowe jako alternatywna forma uczenia się przez działanie – przykład dobrej praktyki nauczycieli ZS nr 1 w Tychach 191
  – School expeditions and scientific camps as an alternative form of learning by action – an example of teacher’s good practice in School Complex No. 1 in Tychy 204
  Zbigniew PODGÓRSKI, Przemysław CHARZYŃSKI – Rola centrów nauki w przyrodniczej edukacji nieformalnej na przykładzie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu 205
  – The role of science learning centres in informal sciences education on the example of Innovation Center Mill of Knowledge in Toruń 218
  Arkadiusz Marek TOMCZYK – Motywy wyboru klas geograficznych w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego 221
  – Motives that stand behind the choice of geography class in selected post – secondary schools of Greater Poland voivodeship 230

  Afiliacje 231

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy”