6b4fee81edb2e14b4fb7f9362e435bb8

Dziedzictwo pogranicza

  Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  260
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7969-000-8
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Na obszarze każdego państwa występują mniejszości narodowe. Niektóre z nich mają charakter autochtoniczny, będący najczęściej rezultatem przesuwania granic państwowych, niektóre zaś – napływowy. Monografię rozpoczynają rozważania dotyczące mniejszości narodowych w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej i autochtonicznego charakteru ludności polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie iw Czechach oraz tych mniejszości w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych XX w. Polska zawarła dwustronne traktaty o przyjaźni m.in. z Litwą, Białorusią, Ukrainą oraz Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną. Traktaty zawierają normy regulujące prawa mniejszości polskiej w tych państwach oraz na zasadzie wzajemności prawa tych mniejszości zamieszkujących w Polsce. Upływ blisko 20 lat od zawarcia traktatów uzasadnia przeprowadzenie analizy realizacji ich postanowień w praktyce. I temu zagadnieniu poświęcona jest książka.

  Prof. zw. dr hab. Dariusz Górecki

  Publikacja „jest ważną pozycją o wartości naukowej adresowaną do interesujących się problematyką mniejszości narodowych prawników teoretyków, jak i prawników praktyków, ekonomistów, politologów, a także studentów tych kierunków. Należy podkreślić, że w polskiej literaturze naukowej brak jest w istocie współczesnych opracowań poświęconych obecnemu stanowi rozwoju praw mniejszości w ujęciu symetrycznym w płaszczyźnie łączącej Polskę i jej sąsiadów ze wschodu i południa. Książka pod redakcją prof. Dariusza Góreckiego wypełnia tę lukę”.

  Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Banaszaka

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp (Dariusz Górecki) 7
  rozdział i. Mniejszości narodowe w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej (Olgierd Andrzej Górecki) 9
  rozdział ii. Autochtoniczny charakter mniejszości polskiej
  na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce
  (Grzegorz Kulka) 25
  rozdział iii. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie
  i mniejszości litewskiej w Polsce (Dariusz Górecki) 69
  rozdział iV. Realizacja praw mniejszości polskiej na Białorusi
  i mniejszości białoruskiej w Polsce (Jerzy Rychlik) 113
  rozdział V. Realizacja praw mniejszości polskiej na Ukrainie
  i mniejszości ukraińskiej w Polsce (Konrad Składowski) 141
  rozdział Vi. Realizacja praw mniejszości polskiej w Czechach
  i mniejszości czeskiej w Polsce (Jarosław Sułkowski) 163
  Noty biograficzne autorów 206
  Dariusz Górecki 206
  Olgierd Andrzej Górecki 207
  Grzegorz Kulka 207
  Jerzy Rychlik 208
  Konrad Składowski 209
  Jarosław Sułkowski 209
  Aneks 210
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg 210
  Konstytucja Republiki Litewskiej – wyciąg 211
  Konstytucja Republiki Białoruś – wyciąg 212
  Konstytucja Ukrainy – wyciąg 214
  Karta podstawowych praw i wolności (Republika Czeska)
  – wyciąg 216
  Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską
  o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy 218
  Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś
  o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 230
  Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy 240
  Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności
  i przyjacielskiej współpracy 249
  Sponsorzy 259

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Dziedzictwo pogranicza”