Promocja!
e0a61c20d454c75847afab3f889c53e3

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku

  Opis produktu

  Książka poświęcona jest instytucjom wydawniczym, których działalność w znaczący sposób wspierała funkcjonowanie rodzimej oświaty i edukacji w XIX i pierwszych latach XX w. Zawiera ona treści dotyczące inicjatyw edytorskich w tej dziedzinie podejmowanych na ziemiach polskich. W części zatytułowanej „Wkład w realizację idei oświatowych” znalazły się zagadnienia dotyczące: wydawców profesjonalnych w Królestwie Polskim i ich stanowiska wobec programów upowszechniania i popularyzacji wiedzy, kontekstów edukacyjnych działalności wydawniczej polskiej socjalnej demokracji w Galicji, udziału oficyny wydawniczej Karola Miarki (młodszego) w rozwoju ruchu polskiego na Górnym Śląsku, aktywności wydawnictwa M. Arcta. W drugiej części, „Wspomaganie kształcenia i udział w doskonaleniu pracy szkoły”, skoncentrowano się na kwestiach: wkładu krakowskich oficyn wydawniczych w rozwój staropolskiej literatury pedagogicznej, problematyki pedagogicznej jako obszaru zainteresowań wydawców rosyjskich przełomu XVIII i XIX w. i wielu innych. Trzecia część poświęcona jest „Udziałowi w dziele samokształcenia”.

  Redaktorzy monografii podjęli poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do przedstawienia dorobku stanowiącego ofertę wydawniczą dla pracowników systemu oświaty, uczniów i ich rodziców, a także opiekunów. Nie ograniczono się tylko do wydawnictw powszechnie znanych, ale również do dokonań tych mniejszych, lokalnych, o których nikt lub prawie nikt dzisiaj już nie pamięta.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Część pierwsza. Wkład w realizację idei oświatowych

  Magdalena Kwiatkowska – Rynek – polityka – edukacja. Wydawcy profesjonalni w Królestwie Polskim wobec programów upowszechniania i popularyzacji wiedzy na przełomie XIX i XX wieku 13
  Wiesław Jamrożek – Działalność wydawnicza polskiej socjalnej demokracji w Galicji – konteksty edukacyjne 29
  Eleonora Sapia-Drewniak – Wkład oficyny wydawniczej Karola Miarki (młodszego) w rozwój ruchu polskiego na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia 39
  Aneta Bołdyrew – Działalność wydawnictwa M. Arcta na rzecz popularyzowania wiedzy na początku XX w. na przykładzie serii „Książki dla Wszystkich” i „Biblioteczka Dzieł Społeczno­Ekonomicznych” 47

  Część druga. Wspomaganie kształcenia i udział w doskonaleniu pracy szkoły

  Jan Ryś – Wkład krakowskich oficyn wydawniczych w rozwój staropolskiej literatury pedagogicznej 61
  Magdalena Dąbrowska – Problematyka pedagogiczna w kręgu zainteresowań wydawców rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku („okres nowikowowski” – „okres karamzinowski”) 73
  Kamil Śmiechowski – Łódzkie inicjatywy wydawnicze w opinii prasy lokalnej na przełomie XIX i XX wieku 87
  Nella Stolińska-Pobralska – Publikacje edukacyjne wydawnictwa Ludwika Fiszera do I wojny światowej 99
  Joanna Sosnowska – Działalność firmy księgarsko­wydawniczej Ludwika Fiszera na rzecz oświaty i szkolnictwa w Łodzi w latach 1882–1932 109
  Artur Jazdon – Literatura pedagogiczna w repertuarze wydawców poznańskich XIX wieku 125
  Jadwiga Miękina-Pindur – Działalność oficyny wydawniczej rodziny Feitzingerów w Cieszynie na rzecz szkolnictwa i oświaty 141
  Ewa Andrysiak – Produkcja wydawnicza i drukarska na rzecz oświaty w świetle bibliografii „Druki kaliskie XIX i pierwszej połowy XX w.” 155
  Anna Pachowicz – Przyczynki do działalności wydawniczej Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na przełomie XIX i XX wieku 175
  Teresa Gumuła – Inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na rzecz rozwoju szkoły średniej (wybrane przykłady) 185
  Krzysztof Walczak – Edycje i edytorzy polskich podręczników historii doby zaborów. Stan badań i ich perspektywy 203
  Łukasz Romaniuk – Podręczniki i książki dla nauczycieli, dzieci i młodzieży w ofercie wydawniczej oficyny Friedleinów w Krakowie 213
  Ewa Danowska – Drukarnia i księgarnia przyszkolna Gimnazjum Wołyńskiego i Liceum Krze­ mienieckiego (1811–1832) 221

  Część trzecia. Udział w dziele samokształcenia

  Jadwiga Konieczna – Rola „Przeglądu Pedagogicznego” (1882–1905) w upowszechnianiu czytelnictwa i książki dziecięcej 233
  Aleksandra Lubczyńska – „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej” (1901–1906) i „Przewodnik Oświatowy” (1907–1939) oraz ich wydawca – Towarzystwo Szkoły Ludowej 247
  Piotr Sławiński – Zapomniane podręczniki szkolne z serii „Zarysy Przyrody” (1865–1867) autorstwa Romana Pacewicza 259
  Monika Sulejewicz-Nowicka – Oficyna wydawnicza E. Wendego na rzecz edukacji szkolnej na przykładzie serii „Wybór Pisarzów Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły” i „Biblioteka Klasyków Polskich” 269
  Nina Kapuścińska-Kmiecik – „Kto garstką ziemię nosi, góry się doczeka” – problematyka wychowawcza na łamach czasopisma „Zorza. Dziennik młodemu wiekowi poświęcony” Pauliny Krakowowej i Walentyny Trojanowskiej 281
  Izabela Krasińska – Działalność redakcyjno­wydawnicza ks. Henryka Antoniego Szumana na rzecz najmłodszych odbiorców. Na przykładzie „Naszego Przewodnika” (1913–1919) 299

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku”

  Tagi: , , , , , ,