Promocja!
gaze_dyskursywny obraz

Dyskursywny obraz Łodzi w mediach

  Autor:


 • Liczba stron:
  346
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-581-0
  e-ISBN:
  978-83-8142-582-7

Opis produktu

Publikacja zawiera odpowiedź na pytanie, czy media wzmacniają i/lub wyciszają stereotypy o Łodzi. Przystępując do badania, określono następujące problemy poznawcze: co pisze się o Łodzi, jak się pisze oraz czy to, jak się pisze, podlega refleksji samych dziennikarzy, a zatem, czy możliwe jest zbadanie metadyskursu. Już na etapie wyboru tematu czy selekcji materiału dziennikarz dokonuje subiektywnego przedstawienia wybranych elementów Łodzi. Z lingwistycznego punktu widzenia istotny jest proces, podczas którego na bazie zebranych materiałów i opinii dziennikarz tworzy tekst, nadając mu konkretną strukturę językową. Dobiera odpowiednie środki językowe, by osiągnąć określone wcześniej intencje.

Celem monografii jest analiza wizerunku Łodzi w różnych typach mediów (prasa, internet, telewizja). Źródła dobrano tak, by wychwycić różnice między wizerunkiem Łodzi w mediach o zasięgu ogólnopolskim a wizerunkiem w mediach o zasięgu lokalnym.

Ze Wstępu

Niezwykle ciekawym dopełnieniem analiz jest rozdział poświęcony metadyskursowi na temat wizerunku Łodzi w mediach. Jest to próba zarejestrowania i zdemaskowania praktyk dziennikarskich, które wpływają na opinię publiczną poprzez kreowanie określonej wizji Łodzi. Rozdział ten świadczy o dociekliwości badawczej Autora, który podjął trud wielostronnego oglądu badanego materiału.

Z recenzji dr hab. Magdaleny Trysińskiej (UW)

Komentarze

Spis treści

Wstęp 11
Charakterystyka materiału 16
Problem gatunku analizowanych tekstów 19
Językowy i dyskursywny obraz świata. Ustalenia terminologiczne 20
Rola mediów w przedstawianiu rzeczywistości 27
Stan badań nad Łodzią 31

Rozdział I. Analiza tematyczna tekstów medialnych o Łodzi 35
Metoda badawcza 35
1. Infrastruktura i gospodarka 40
1.1. Infrastruktura transportowa 41
1.1.1. Drogi 41
1.1.2. Kolej 46
1.1.3. Lotnisko i połączenia lotnicze 49
1.1.4. Komunikacja miejska (autobusowa, tramwajowa i transportowa) 51
1.1.5. Transport rowerowy 54
1.2. Infrastruktura społeczna 57
1.2.1. Szpitale 57
1.2.2. Dworzec Łódź Fabryczna 60
1.2.3. Nowe Centrum Łodzi 62
1.2.4. Ulica Piotrkowska 66
1.2.5. Kamienice 70
1.2.6. Mieszkania 73
1.2.7. Infrastruktura sportowa 75
1.2.8. Szkoły 76
1.2.9. Pomniki 78
1.2.10. Pozostałe elementy zabudowy miejskiej 79
1.3. Infrastruktura techniczna 86
1.4. Administracja 89
1.5. Gospodarka i finanse 94
2. Wydarzenia 99
2.1. Kultura 99
2.1.1. Działalność muzeów 99
2.1.2. Działalność teatrów 101
2.1.3. Filmy i kina 102
2.1.4. Murale 105
2.1.5. Festiwale 106
2.1.6. Koncerty 109
2.1.7. Wystawy 111
2.1.8. Pozostałe imprezy 113
2.1.9. Targi 115
2.1.10. Konferencje i kongresy 116
2.1.11. Akcje społeczne 118
2.1.12. Rocznice i święta 121
2.1.13. Sport i imprezy sportowe 123
2.1.14. Wydarzenia religijne 127
2.1.15. Pozostałe inicjatywy 129
2.2. Nauka 132
3. Ludzie 138
3.1. Populacja Łodzi 138
3.1.1. Demografia 139
3.1.2. Rodzina 140
3.1.3. Alkoholizm 141
3.1.4. Grupy społeczne 143
3.1.5. Znane postacie 145
3.2. Zdarzenia losowe 146
3.2.1. Wypadki komunikacyjne 146
3.2.2. Pożary i inne zdarzenia 149
3.3. Wykroczenia i przestępstwa 150
3.3.1. Pobicia i napady 150
3.3.2. Zabójstwa i zgony 152
3.3.3. Kradzieże 155
3.3.4. Przestępczość zorganizowana 156
3.3.5. Przestępstwa finansowe 158
3.3.6. Przemoc wobec zwierząt 159
3.3.7. Inne 160
4. Podsumowanie 162

Rozdział II. Ukształtowanie warstwy językowej 169
1. Środki systemowe w jawnych aktach mowy 172
1.1. Leksyka 173
1.1.1 Leksemy określające 174
1.1.1.1. Określenia w stopniu równym 174
1.1.1.2. Stopień wyższy przymiotników i przysłówków 180
1.1.1.3. Stopień najwyższy przymiotników i przysłówków 184
1.1.2 Leksemy nazywające 187
1.2. Peryfrazy 189
1.3. Związki frazeologiczne 196
1.4. Metafory 206
2. Treści niejawne 227
2.1. Presupozycje 227
2.1.1. Presupozycje generowane przez operatory presupozycji 229
2.1.2. Presupozycje generowane przez operatory powtórzeń 238
2.1.3. Presupozycje generowane przez określenia czasowe 240
2.1.4. Presupozycje generowane przez czasowniki zmiany stanu 241
2.1.5. Presupozycje generowane przez czasowniki i konstrukcje faktywne 245
2.1.6. Presupozycje generowane przez odpowiedniki nieidentyfikujących zdań względnych w języku polskim 246
2.1.7. Presupozycje generowane przez odpowiedniki deskrypcji określonych w języku polskim 249
2.1.8. Presupozycje generowane przez nierzeczywisty tryb przypuszczający 252
2.1.9. Presupozycje generowane przez pytania retoryczne 256
2.2. Implikatury 260
2.2.1. Implikatury generowane przez naruszenie maksymy ilości 261
2.2.2. Implikatury generowane przez naruszenie maksymy jakości 266
2.2.2.1. Określenie skali i znaczenia zjawiska 266
2.2.2.2. Odwołanie do stereotypu 273
2.2.2.3. Orzekanie o cudzych stanach, czynnościach mentalnych i doznaniach 276
2.2.2.4. Użycie strony biernej i konstrukcji bezosobowych 281
2.2.2.5. Prognozy 284
2.2.2.6. Nagromadzenie 288
3. Podsumowanie 291

Rozdział III. Metadyskurs na temat wizerunku Łodzi w mediach 299

Zakończenie 325
Bibliografia 335
Spis ilustracji i tabel 345

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Dyskursywny obraz Łodzi w mediach”

Tagi: , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
39,50 zł
43,90 zł
21,95 zł
 • PDF
Ilość: