kobierecki_dyplomacja_sportowa

Dyplomacja sportowa

  Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych
  Autor:


 • Liczba stron:
  496
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-157-7

  Opis produktu

  W monografii zaprezentowano miejsce i znaczenie sportu w dyplomacji publicznej, co wiąże się z kategorią dyplomacji sportowej. Przedmiot badania w szczególności obejmował kwestie wykorzystywania sportu do poprawy stosunków międzynarodowych, ukazanie jego roli w kształtowaniu międzynarodowego wizerunku państw oraz omówienie podmiotowości dyplomatycznej międzynarodowych organizacji zarządzających sportem na przykładzie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Istotnym elementem analiz było rozpatrzenie, z jakimi podmiotami może być łączone prowadzenie dyplomacji sportowej. Badania umożliwiły m.in. wyodrębnienie modeli dyplomacji sportowej ukierunkowanej na budowanie bliskości między krajami, przypisanie stosowania różnych metod wizerunkowej dyplomacji sportowej do różnych rodzajów państw oraz zaproponowanie modelu tłumaczącego dyplomatyczną podmiotowość organizacji sportowych.

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9

  Wstęp 11

  ROZDZIAŁ 1. Konotacja kategorii „dyplomacja sportowa” – od oglądu potocznego do próby konceptualizacji 33
  1.1. Sport a dyplomacja 33
  1.1.1. Sport a dyplomacja publiczna 38
  1.2. Dyplomacja sportowa i jej ujęcia 48
  1.2.1. Dyplomacja sportowa środkiem kształtowania stosunków z innymi państwami 54
  1.2.2. Dyplomacja sportowa narzędziem kreowania wizerunku i prestiżu międzynarodowego państw 56
  1.2.3. Dyplomacja sportowa jako określenie dyplomatycznej aktywności międzynarodowych podmiotów sportowych 67
  1.3. Konkluzje 70

  ROZDZIAŁ 2. Dyplomacja sportowa jako aktywność na rzecz kształtowania pozytywnych stosunków pomiędzy państwami 73
  2.1. Dyplomacja pingpongowa pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi 74
  2.2. Indyjsko-pakistańska dyplomacja krykietowa 80
  2.3. Dyplomacja futbolowa pomiędzy Turcją a Armenią 87
  2.4. Amerykańsko-radzieckie wymiany sportowe 92
  2.4.1. Wymiany lekkoatletyczne 94
  2.4.2. Wymiany koszykarskie 99
  2.5. Dyplomacja baseballowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą 104
  2.6. Kanadyjsko-radziecka dyplomacja hokejowa 113
  2.7. Dyplomacja tenisowa pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Republiką Korei 119
  2.8. Sport w kontaktach pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową 123
  2.9. Amerykańsko-irańskie wymiany sportowe 135
  2.10. Konkluzje 145

  ROZDZIAŁ 3. Dyplomacja sportowa jako środek kreowania pożądanego wizerunku państw 159
  3.1. Wizerunkowa dyplomacja sportowa Stanów Zjednoczonych 160
  3.1.1. Wymiany sportowe i sportowa pomoc rozwojowa 161
  3.1.2. Organizacja imprez sportowych 180
  3.1.3. Wysoki poziom sportowy 183
  3.2. Kształtowanie wizerunku Chińskiej Republiki Ludowej przez sport 188
  3.2.1. Organizacja imprez sportowych 189
  3.2.2. Wysoki poziom sportowy 198
  3.2.3. Wymiany sportowe i sportowa pomoc rozwojowa 204
  3.3. Sport a kreowanie wizerunku Wielkiej Brytanii 207
  3.3.1. Organizacja imprez sportowych 207
  3.3.2. Wysoki poziom sportowy 213
  3.3.3. Wymiany sportowe i sportowa pomoc rozwojowa 218
  3.4. Wizerunkowa dyplomacja sportowa ZSRR i Rosji 221
  3.4.1. Wysoki poziom sportowy 223
  3.4.2. Organizacja imprez sportowych 233
  3.4.3. Wymiany sportowe 239
  3.5. Wykorzystywanie sportu w kształtowaniu wizerunku Kosowa 242
  3.5.1. Udział w sporcie 244
  3.5.2. Wysoki poziom sportowy 251
  3.6. Sport a kształtowanie wizerunku Kataru 252
  3.6.1. Organizacja imprez sportowych 254
  3.6.2. Inwestycje sportowe 257
  3.6.3. Wysoki poziom sportowy 259
  3.7. Wizerunkowa dyplomacja sportowa Norwegii 260
  3.7.1. Sportowa pomoc rozwojowa 262
  3.7.2. Organizacja imprez sportowych 264
  3.7.3. Wysoki poziom sportowy 267
  3.8. Konkluzje 269

  ROZDZIAŁ 4. Dyplomacja organizacji zarządzających międzynarodowym sportem 289
  4.1. Dyplomatyczne znaczenie wybierania gospodarzy igrzysk olimpijskich 293
  4.2. Negocjacje związane z organizacją igrzysk 304
  4.2.1. Igrzyska olimpijskie w Seulu (1988) 309
  4.3. Uznawanie Narodowych Komitetów Olimpijskich a międzynarodowa legitymizacja państw 329
  4.3.1. MKOl a sprawa niemiecka 330
  4.4. Możliwości wywierania nacisku na państwa 344
  4.5. Specyfika kontaktów MKOl z przedstawicielami państw 359
  4.6. Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako forum dyplomacji 365
  4.6.1. MKOl a kwestia chińska 366
  4.7. Inne aspekty dyplomatycznej roli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 378
  4.7.1. Współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych 379
  4.7.2. Dyplomacja publiczna MKOl 383
  4.8. Konkluzje 390

  Zakończenie 399
  Bibliografia 413
  Aneksy 467
  Wykaz spotkań z przedstawicielami władz państwowych podczas zagranicznych podróży prezydenta MKOl Juana Antonio Samarancha 467
  Wykaz spotkań z przedstawicielami władz państwowych podczas zagranicznych podróży prezydenta MKOl Juana Antonio Samarancha z uwzględnieniem rangi spotkania 479
  Wykaz prezydentów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 483
  Spis tabel, rycin i wykresów 485
  Indeks osobowy 487
  Indeks rzeczowy 493

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Dyplomacja sportowa”

  Tagi: , , , , ,