c87a8399e26a19b204b6b46722cee3ab

Dobra chronione w prawie administracyjnym

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  448
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-542-3
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Książka Dobra chronione w prawie administracyjnym jest prekursorską, oryginalną pracą zbiorową przedstawiającą doniosłe prawnie, teoretycznie i praktycznie zagadnienia dóbr chronionych unormowaniami administracyjnoprawnymi. Unormowania te muszą być tworzone i stosowane z myślą o społeczności i o człowieku – jego podmiotowości, godności i pomyślności. Pierwszoplanowym zadaniem i celem prawa administracyjnego, które samo powinno być dobrem, jest służenie innym dobrom wymagającym jego obecności i wsparcia. Rola tego prawa – jako sui generis strażnika ważnych dla jednostki i wspólnot ludzkich dóbr – jest istotna, a niekiedy wręcz kluczowa. Potwierdzenie tego znajdujemy w niniejszej monografii. Udzielono w niej odpowiedzi na wiele fundamentalnych pytań związanych m.in. z dookreśleniem rozbudowanego katalogu i hierarchii dóbr objętych ochroną przez prawo oraz wyznaczeniem zróżnicowanych determinantów kształtujących zakres, gwarancje, formy, intensywność i trwałość tej ochrony. Przy rzetelnej analizie, opartej na bogatym i zróżnicowanym materiale źródłowym, w książce skupiono uwagę w szczególności na: przyrodzonej godności ludzkiej, godności osobistej, życiu i zdrowiu człowieka, wolności sumienia i wyznania, wolności narodu, bezpieczeństwie ekologicznym i energetycznym, dobrach przyrodniczych, dobrach kultury. W toku rozważań odniesiono się do licznych problemów i, co ważne, zaproponowano drogi i sposoby ich rozwiązania.

  Nie ma nowoczesnego, praworządnego państwa bez, osadzonego w naturze ludzkich spraw, prawa administracyjnego. Ma ono służyć ludziom i pojedynczemu człowiekowi. Formuła i treść dzieła sprawiają, że może być ono interesujące, pomocne i wartościowe dla przedstawicieli nauk prawnych, zwłaszcza nauki prawa administracyjnego, studentów oraz doktorantów prawa i administracji, reprezentantów zawodów prawniczych oraz wszystkich innych osób stykających się codziennie z prawem.

  Od Redaktora

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Dobra chronione w prawie administracyjnym”

  Załącznik
  Tagi: , , ,