Promocja!
OKŁADKA

Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa

  Autor:


 • Liczba stron:
  256
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-363-5
  e-ISBN:
  978-83-8088-364-2

Opis produktu

W książce podjęto problematykę wykorzystania obligacji zamiennych przez współczesne przedsiębiorstwa. Skoncentrowano się na roli, jaką odgrywają w finansowaniu hybrydowym opcje przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych na wniosek emitenta lub obligatariuszy. Niniejsza monografia to na światowym i polskim rynku wydawniczym pierwsze tak kompleksowe opracowanie, zmierzające do ustalenia przyczyn emisji długu hybrydowego z dołączonymi opcjami call i put.

Aplikacyjny charakter wniosków płynących z przeprowadzonego badania uzyskano dzięki wykorzystani u danych z bazy Agencji Bloomberg – światowego lidera dostarczającego informacje na temat rynków finansowych. W publikacji przeanalizowano niemal dwa tysiące emisji obligacji zamiennych zrealizowanych przez prawie tysiąc spółek amerykańskich w latach 2003-2014. Ponieważ Stany Zjednoczone są głównym obszarem powstawania i wdrażania innowacji finansowych, wydaje się, że polskie spółki mogą z powodzeniem wykorzystać doświadczenia przedsiębiorstw amerykańskich i czerpać wzorce z rozwiązań sprawdzonych na bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

1. Istota i znaczenie finansowania hybrydowego 13
1.1. Problem finansowania przedsiębiorstwa 13
1.1.1. Istota kapitału i źródła jego pochodzenia 13
1.1.2. Struktura kapitału przedsiębiorstwa 19
1.2. Rola kapitału hybrydowego w finansowaniu przedsiębiorstwa 24
1.2.1. Istota kapitału hybrydowego 24
1.2.2. Hybrydowe instrumenty finansowe i ich rodzaje 34
1.2.3. Zalety i wady finansowania hybrydowego 51
1.3. Podsumowanie 57

2. Dług zamienny z opcją przedterminowego wykupu 61
2.1. Przyczyny emisji obligacji zamiennych 61
2.2. Opcja call w obligacjach zamiennych 79
2.2.1. Mechanizm przedterminowego wykupu długu przez emitenta 79
2.2.2. Motywy emisji obligacji zamiennych z opcją call 85
2.2.3. Polityka przedterminowego wykupu długu zamiennego 97
2.3. Obligacje zamienne z opcją put 131
2.4. Podsumowanie 134

3. Wykorzystanie obligacji zamiennych z opcjami call i put – ujęcie modelowe 141
3.1. Założenia i hipotezy badawcze 141
3.2. Opis próby badawczej 153
3.3. Metodyka badania empirycznego 157
3.4. Ocena parametrów emisji i sytuacji finansowej emitentów 165
3.4.1. Analiza parametrów emisji długu zamiennego 165
3.4.2. Analiza danych finansowych emitentów 177
3.5. Podsumowanie 202

Zakończenie 205
Bibliografia 211
Spis tabel i rysunków 229
Aneks po s. 232

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Dłużny kapitał hybrydowy w finansowaniu przedsiębiorstwa”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
22,45 zł
 • PDF
Ilość: