Promocja!
glinkowski_człowiek-okladka

Człowiek

  Filozoficzne wyzwanie
  Autor:


 • Liczba stron:
  236
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-064-8
  e-ISBN:
  978-83-8142-065-5

Opis produktu

Celem publikacji jest zasygnalizowanie zasadności i wagi podjęcia filozoficznych badań, zmierzających do uchwycenia iunctim między dwiema nominalnie kontradykcyjnymi względem siebie eksplikacjami bytu ludzkiego. Jedno z nich eksponuje niejednoznaczność, niejednolitość i historyczny wariabilizm, nieodrodnie towarzyszące bytowi ludzkiemu. Drugie, przeciwnie, domaga się ujawnienia i opisania tego, co składa się na swoistość bytu ludzkiego i przesądza o jego tożsamości, niezależnie od historyczno-kulturowego kontekstu, który niewątpliwie stanowi trwały horyzont ludzkiego istnienia – wciąż poszerzający się, obejmujący dziedzinę zjawisk podlegających nieustannej fluktuacji.

Pytanie o człowieka – stawiane w obrębie dyskursu filozoficznego – należy do pytań równie kłopotliwych, co fundamentalnych. Jego wartość tkwi w nim samym, a jego potencjał jest zarazem potencjałem filozofii – skłania do podejmowania poszukiwań, uzasadnia ich aktualność, dowodzi tego, że filozofia nie jest intelektualną rozrywką, wyobcowaną z cywilizacyjnego kontekstu współczesności.

Prezentowana monografia – dotycząca węzłowych kwestii związanych ze specyfiką filozoficznego pytania o człowieka, jego dotychczasową drogą i perspektywami – jest pierwszym tomem planowanego cyklu: Filozofia na tropie człowieka; kolejne będą poświęcone dialogicznej recepcji problematyki antropologicznej (Człowiek dialogu) oraz antropologii fundamentalnej Michaela Landmanna (Przeszłość i przyszłość antropologii fundamentalnej).

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział I. Człowiek – pytanie otwarte 15
1. Homo perennis 26
2. Historyczność i pozahistoryczność człowieka 28
3. Pytania filozofii i odpowiedzi udzielane przez naukę 34
4. Niedefiniowalność człowieka 43
5. Logos, ethos i thelos – komponenty pytania o człowieka 49

Rozdział II. Byt ludzki, czyli jaki? Wyznaczniki bytu ludzkiego 59
1. Cechy człowieka – akcydentalne czy fundamentalne? 61
2. Śmiech i płacz 62
3. Człowiek pracy 67
4. Bycie w świecie 71
5. Bytowanie ku śmierci 74
6. Kochany i kochający 77
7. Wolny i odpowiedzialny 89
8. Człowiek dialogu – człowiekiem dramatu 102

Rozdział III. Człowiek – z natury uwikłany w sprzeczności 115
1. Napięcia w strukturach ludzkiego istnienia 117
2. Dwie wizje świata 119
3. Osoba i jednostka – wobec wolności i konieczności 125
4. Duchowe versus cielesne – kultura i natura 129
5. Sfera społeczna i polityczna 132

Rozdział IV. Człowiek – osoba w horyzoncie moralności 137
1. Physis ludzkiej osoby 139
2. Substancjalizm i aktualizm – dwie wizje osoby 142
3. Osoba – autonomiczna czy autoteliczna? 149
4. Jedyny czy Pojedynczy? 151
5. Moralność – kulturowa zdobycz czy otwarcie na transcendencję? 154
6. Racjonalność podmiotu moralnego 162
7. Potrzeba sprawiedliwości i pragnienie miłosierdzia 170
8. Etyczne i estetyczne – jedna czy dwie narracje? 178
9. Nieskończoność jako horyzont i źródło moralności 180
10. „Bycie ludzkim” 185
11. Czas człowieka – czas moralności 186

Rozdział V. Ku antropologii filozoficznej – metamorfozy i perspektywy filozoficznego pytania o człowieka 189

Zamiast konkluzji 209

Indeks osobowy 211
Część ogólna 211
Część bibliograficzna 213

Bibliografia 221

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Człowiek”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Komunikat

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju informujemy, że do odwołania siedziba wydawnictwa została zamknięta, a zespół pracuje zdalnie.
Ponieważ nie mamy możliwości realizacji zamówień, w sklepie internetowym została wyłączona możliwość zamawiania książek papierowych – aktualnie prowadzimy jedynie sprzedaż publikacji elektronicznych z opcją płatności PayU.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

17,45 zł
 • PDF
Ilość: