Promocja!
OKŁADKA_Warsztaty_tom_7

Człowiek w turystyce

  Opis produktu

  Przedstawione w publikacji prace zostały pogrupowane w trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok odnosi się do zagadnień teoretyczno-metodologicznych, między innymi podnoszących kwestię indywidualnej przestrzeni turystycznej człowieka, inhibitorów jego aktywności turystycznej, oceny zastosowania w badaniach uznanych koncepcji teoretycznych (np. społecznych i prognostycznych) czy próby kreowania nauki o turystyce.

  Drugi blok dotyczy rozważań nad rolą człowieka w turystyce, która została określona poprzez zarysowanie sylwetki turysty w parku narodowym, a także zdefiniowanie działań wychowawczych i popularyzatorskich w organizacjach turystycznych oraz prognostycznych (scenariusze rozwoju).

  W trzecim bloku autorzy zajmują się tematyką zachowań i potrzeb człowieka w turystyce. Zostały one pokazane na przykładach: strefy nadmorskiej wybrzeża Bałtyku, uczniów szkół z obszaru aglomeracji poznańskiej, łódzkich hosteli, sieciowych produktów turystycznych na obszarze euroregionów Glacensis i Pradziad oraz „złotego pociągu” w okolicy Wałbrzycha.

  Komentarze

  Spis treści

  SPIS TREŚCI

  Od Redakcji 5

  CZŁOWIEK W TURYSTYCE – TEORIA I METODOLOGIA
  Człowiek w przestrzeni turystycznej – BOGDAN WŁODARCZYK 9
  Interpretacje, wyobrażenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna człowieka – JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA 33
  Dostrzec człowieka. Wybrane zagadnienia metodologii badań społecznych w służbie geografii turyzmu – REMIGIUSZ ŻULICKI 51
  Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką (na przy- kładzie analiz dotyczących inhibitorów aktywności turystycznej Europejczy- ków w latach 1997–2014) – WIESŁAW ALEJZIAK 67
  Zastosowanie teorii progowej Malisza do prognozowania przemian przestrzeni turystycznej w świetle cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) Butlera oraz etapów rozwoju przestrzeni turystycznej według Liszewskiego i Włodarczyka
  – MARIUSZ MIEDZIŃSKI 91
  Rozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie – STANISLAW R. EDRADLETOW, DANAGUL M. MUKATOWA 113

  CZŁOWIEK I JEGO ROLE W TURYSTYCE. WYNIKI BADAŃ
  Kim jest turysta w parku narodowym? Wyniki badań ankietowych z Rozto- czańskiego Parku Narodowego – RENATA KRUKOWSKA, ANDRZEJ ŚWIECA, ANDRZEJ TUCKI 129
  Wychowawcza rola turystyki w działaniach polskich organizacji młodzieżo- wych – ALEKSANDRA MROCZEK-ŻULICKA 141
  Grupy organizujące zwiedzanie miasta, ich motywy i role jako popularyza- torów turystyki i rekreacji – przykład Łodzi – MAŁGORZATA AMBROZIK 165
  Megatrendy i ich wpływ na polską turystykę wyjazdową – analiza czynnikowa dla scenariuszy rozwoju – MATYLDA AWEDYK 177

  CZŁOWIEK I JEGO ZACHOWANIA ORAZ POTRZEBY W TURYSTYCE
  Dostępność przestrzenna a ruch turystyczny. Studium przypadku strefy nad- morskiej wybrzeża Bałtyku – KRZYSZTOF PARZYCH 195
  Destynacje turystyczne wybranych szkół z obszaru aglomeracji poznańskiej
  – MAGDALENA KUGIEJKO 213
  Potrzeby i zachowania gościa hostelowego na przykładzie łódzkich hosteli
  – PAULINA GOŚCINIAK 229
  Kierunki i dynamika sieciowych produktów turystycznych na obszarze eurore- gionów Glacensis i Pradziad – NATALIA KRAWCZYSZYN-POCHŁOPIEŃ 245
  Wpływ nagłośnienia poszukiwania „złotego pociągu” na ruch turystyczny w Wałbrzychu i okolicach – BEATA ROSICKA 259

  Abstrakty/Abstracts 271

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Człowiek w turystyce”

  Tagi: , , , ,