klepczarek_corpotrate_governance

Corporate governance w sektorze bankowym Lekcje z upadku banku Lehman Brothers

  Autor:


 • Liczba stron:
  160
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-310-9
  e-ISBN:
  978-83-8088-311-6

Opis produktu

Prezentowana książka jest pierwszą tego typu publikacją na polskim rynku wydawniczym, która zawiera kompleksową analizę roli corporate governance w sektorze finansowym i pokazuje, w jaki sposób nieefektywność nadzoru korporacyjnego stała się przyczyną kryzysu w sektorze bankowym na przykładzie Lehman Brothers. Studium przypadku dotyczące właśnie tego banku inwestycyjnego pozwoliło na sformułowanie ważnych wniosków, które wskazują na źródła kryzysu finansowego zarówno w skali makroekonomicznej, jak i w skali pojedynczego podmiotu gospodarczego.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego spółek sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych 13
1.1. Model corporate governance w spółkach amerykańskich 13
1.2. Specyfika nadzoru w sektorze finansowym 21
1.3. Prawne uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w USA 27
1.4. Dobre praktyki corporate governance jako punkt wyjścia do rozważań o nieprawidłowościach nadzoru w banku Lehman Brothers 36
1.4.1. Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD 36
1.4.2. Zalecenia Komitetu Bazylejskiego 39

Rozdział 2. Modelowe założenia corporate governance a rzeczywista ich implementacja w Lehman Brothers Holding 45
2.1. Wybór członków rady dyrektorów 45
2.2. Problematyka kreowania wartości dla akcjonariuszy 47
2.3. Skład i zakres kompetencji rady dyrektorów 49
2.4. Problem niezależności członków rady 54
2.5. System wynagradzania menedżerów banku 57
2.6. Polityka rachunkowości banku – założenia i realizacja programu Repo 105/108 66
2.7. Skuteczność nadzoru zewnętrznego 76
2.7.1. Obowiązki nakładane przez U.S. Securities and Exchange Commission i rzeczywista ich realizacja przez bank Lehman Brothers 76
2.7.2. Problematyka wiarygodności ocen nadawanych przez agencje ratingowe 81

Rozdział 3. Efektywność zarządzania ryzykiem w świetle przeprowadzonej analizy procesów nadzorczych 89
3.1. Zakres działalności banku, rodzaje przeprowadzanych transakcji, struktura portfolio 89
3.2. Podstawowe miary ryzyka stosowane w Lehman Brothers 98
3.2.1. Value at Risk (VaR) 98
3.2.2. Risk Apetite 99
3.3. Stopniowa liberalizacja polityki zarządzania ryzykiem w okresie poprzedzającym upadek spółki 101
3.4. Zakres informacji przekazywanych radzie dyrektorów i aktywność Komitetu ds. Ryzyka 110

Rozdział 4. Próby ratowania banku i ogłoszenie upadłości 117
4.1. Koncepcja SpinCo 117
4.2. Zaangażowanie Rezerwy Federalnej 122
4.3. Ostateczny upadek spółki i przejęcie części aktywów przez Nomura Holding i Barclays Plc. 125

Rozdział 5. Regulacje nadzoru w odpowiedzi na kryzys 135
5.1. Raporty OECD i Komitetu Bazylejskiego 135
5.2. Ustawa Dodd-Frank Act 140
5.3. Reakcja rynku na nowe regulacje nadzorcze 143

Zakończenie 147
Bibliografia 151
Spis tabel 157
Spis schematów i wykresów 159

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Corporate governance w sektorze bankowym Lekcje z upadku banku Lehman Brothers”

Tagi: , , , , ,