0951ab4c73cbf1ec62e778dbd6c34893

Corporate governance w bankach

  Teoria i praktyka
  Autor:


 • Liczba stron:
  554
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-059-6
  e-ISBN:
  978-83-7969-110-4
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Książka jest obszernym studium monograficznym dotyczącym istoty, roli i znaczenia idei corporate governance w sektorze bankowym. Jest to praca o unikatowej wartości poznawczej i olbrzymim znaczeniu praktycznym. Jej walorem jest bardzo solidna baza teoretyczna; autorka analizuje i omawia szereg pozycji literaturowych, głównie anglojęzycznych, ale także umiejętnie postrzega rangę i wartość intelektualną opracowań autorów polskich. Zaletą książki jest też bogaty materiał empiryczny, analizujący stosowanie i wykorzystywanie idei corporate governance w praktyce polskiego sektora bankowego (zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze). Ale oba wskazane powyżej aktywa intelektualne (…) nie miałyby takiej wartości, gdyby nie fakt, iż autorka błyskotliwie i z dużą swobodą naukową, a także – co należy podkreślić – dydaktyczną, łączy sferę empiryczną i teoretyczną w całość. Podstawą i punktem wyjścia empirii są opracowania teoretyczne, a same badania empiryczne wnoszą ważny wkład do ich poszerzenia czy krytycznej analizy.

  Książka jest bardzo inspirująca naukowo, napisana z ogromną znajomością specyfiki sektora bankowego, (…) innowacyjna intelektualnie, a także – co jest wartościowe dydaktycznie – nawiązuje do wcześniejszych opracowań autorki.

  Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Opolskiego, Uniwersytet Warszawski

  Kwestie specyfiki władztwa korporacyjnego w bankowości podejmowane były dotąd relatywnie rzadko. W ubiegłym wieku ukazało się niewiele publikacji na ten temat, dopiero w obecnym stuleciu nadano większą rangę tej problematyce. Szczególnie istotnym impulsem do rozwoju badań w tym obszarze był globalny kryzys finansowy zapoczątkowany na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych, a rozprzestrzeniony niemal na cały świat (m.in. poprzez powiązania kapitałowe i organizacyjne instytucji finansowych oraz globalny handel instrumentami finansowymi – często o skomplikowanej konstrukcji i trudnym do oszacowania ryzyku).

  Powyższe zagadnienia stanowiły główną motywację przeprowadzenia badań, których pokłosiem jest niniejsza monografia. Jej celem jest poznanie mechanizmów ładu korporacyjnego i ocena ich znaczenia w bankach, a w konsekwencji – opracowanie całościowego modelu władztwa korporacyjnego w tych instytucjach. Praca oparta jest na obszernych studiach literaturowych, które stanowiły inspirację do przeprowadzenia własnych badań empirycznych, obejmujących reprezentantów polskiego sektora bankowego (zarówno banki komercyjne, jak i spółdzielcze).

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Corporate governance w bankach”

  Załącznik