Promocja!
8f2483ed147897e7bfe7b4eabc19a52a

Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

  Autor:


 • Liczba stron:
  130
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-959-9
  e-ISBN:
  978-83-7969-173-9
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Przedstawiona (…) monografia to wyjątkowe i jednocześnie wysoce interesujące studium, poświęcone podsumowaniu wieloletnich badań, prowadzonych przez łódzkich socjologów, nad procesami przekształceń struktury społecznej dużego miasta przemysłowego (Łodzi) w okresie radykalnej zmiany systemu społeczno-ekonomicznego na przełomie wieku XX i XXI. Książka ta jest znakomitym przykładem syntezy wykładu dotyczącego kluczowego dziś problemu ekskluzji społeczności lokalnych w ramach dużego miasta poprzemysłowego z wszystkimi tego uwarunkowaniami i dziedzictwami. Praca omawia też wybrany kierunek miejskich oddziaływań związanych z reintegracją społeczną osób wykluczonych społecznie, dotkniętych i objętych różnymi problemami społecznymi, przede wszystkim ubóstwem, wyuczoną bezradnością oraz wielopokoleniowym pozostawaniem beneficjentem materialnych świadczeń z pomocy społecznej. (…) Zespół badawczy prowadzony przez wybitnego eksperta zjawisk marginalizacji i wykluczenia oraz problemów społecznych prof. zw. dr hab. Wielisławę Warzywodę-Kruszyńską systematycznie i stale, poczynając od diagnozy z 1993 roku, monitoruje proces wytwarzania się „enklaw biedy” i ich transformację w sąsiedztwa wykluczenia i wykluczonych (neighbourhoods of relegation za LoÏc Wacquantem).

  Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Czekaja,
  prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Definicje i sposoby wyznaczania enklaw 10

  Koncepcje dotyczące powstania i trwania miejsc skoncentrowanej i utrwalonej biedy 14

  Społeczno-gospodarcza historia Łodzi jako kontekst
  powstania w końcu XX w. i trwania enklaw biedy 20

  Powstawanie enklaw biedy w Łodzi 27

  Przemiany w Polsce i w Łodzi na początku XXI wieku 35

  Miejsca koncentracji ludności biednej w Łodzi i ich
  mieszkańcy w pierwszej dekadzie XXI wieku 39

  Archipelag łódzkiej biedy 40
  Rozmieszczenie ludności biednej (żyjącej w gospodarstwach wspieranych przez pomoc społeczną) w roku 2008 40
  Życie w enklawach biedy w roku 2008 51

  Enklawy biedy jako układ społeczny 55

  Świadomość społeczna 55
  Za komuny było lepiej 56
  Nie wierzę politykom 59
  Nie chodzę do kościoła, ale wierzę 62
  Prywaciarze i złodzieje, czyli świat zewnętrzny 64
  Sprywatyzowana świadomość 65

  Organizacja społeczna 67

  Hierarchia społeczna 68
  Praca 72

  Instytucje społeczne 78
  Oswajanie przestrzeni 78
  Na kogo mogę liczyć? 81
  Sąsiedztwa, czyli każdy sobie 86

  Mieszkańcy enklaw a przestrzeń zamieszkania – typologia mieszkańców enklaw 89
  Ci, którzy pamiętają 89
  Rozbitkowie 92
  Urodzeni w enklawach 98
  „Menele”, „łaziory”, „lumpy”, „łachy”, „element”,
  czyli tzw. patologia 103

  Zakończenie 109
  Bibliografia 117
  Wykaz ilustracji 125
  Wykaz map 126
  Wykaz tabel 127
  Aneks 128

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy”

  Tagi: , , , ,