Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Chybotliwa łódź

  Losy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza socjologiczna
  Autor:


 • Liczba stron:
  176
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-482-3
  e-ISBN:
  978-83-8088-483-0

Opis produktu

Książka dotyczy losów dorosłych osób, które w latach 1970-1990 były wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, przede wszystkim domów dziecka, Autorka charakteryzuje w układzie chronologicznym kolejne fazy życia narratorów wraz z uwarunkowaniami tych faz oraz ukazuje zróżnicowanie przebiegu biografii badanych w okresie dorosłości. Udowadnia przy tym, że dość powszechne, jak się zdaje, przekonanie o klęsce życiowej, stanowiącej nieuchronny efekt instytucjonalizacji w dzieciństwie, nie jest prawdziwe. Opracowanie osadzone jest w tradycjach socjologii jakościowej, w szczególności socjologii biografistycznej. W jego zakończeniu zamieszczono rekomendacje dla instytucji polityki społecznej i organizacji pozarządowych. Książka z pewnością wzbudzi zainteresowanie nie tylko badaczy i studentów nauk społecznych, ale także praktyków – pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, wychowawców oraz pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi ze środowisk defaworyzowanych i z ich rodzinami.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 11

Rozdział 1. Ramy metodologiczne opracowania. Inspiracje teoretyczne 19
Rozdział 2. Dziecięce trajektorie cierpienia 37
Rozdział 3. Instytucjonalizacja jako doświadczenie biograficzne 59
Rozdział 4. Od adolescencji do wczesnej dorosłości – usamodzielnienie jako krytyczny biograficzny punkt zwrotny 87
Rozdział 5. Dorosłość wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 119

Zakończenie – uwarunkowania losów życiowych narratorów i rekomendacje 153
Bibliografia 163
Aneks nr 1. Zasady transkrypcji wywiadów 171
Aneks nr 2. Sytuacja życiowa narratorów w okresie przeprowadzania wywiadów (2011–2013) 172

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Chybotliwa łódź”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
34,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: