Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja

Opis produktu

W kolejnym interdyscyplinarnym tomie dokumentującym działalność uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej zaprezentowano teksty pracowników różnych uczelni: KUL, UKSW, WSD w Łodzi, UW, UMCS oraz UŁ. Prace te stanowią efekt refleksji kręgów akademickich nad relacjami między tytułowymi kategoriami (kultura – myśl – edukacja), podejmowanej z perspektywy różnych dziedzin nauki – teologii, religioznawstwa i literaturoznawstwa. Autorzy odwołują się do wielorakich kontekstów kulturowych świadczących o dialogu Kościoła ze światem kultury i nauki, takich jak: myśl papieska, ekumenizm, teologia piękna i duchowości, inspiracje chrześcijańskie w literaturze, dyskurs religijny. Tytuł tomu zaczerpnięty został z adhortacji papieża Franciszka, który kieruje swoje przesłanie także do kręgów akademickich. W jego przekonaniu zarówno dziedziny nauki, jak i kategorie myślenia mogą stać się narzędziami ewangelizacji, a teologia – pozostawać w dialogu z innymi naukami i ludzkim doświadczeniem.

Komentarze

Spis treści

Słowo wstępne 7
ks. Alfred M. Wierzbicki – Europa, czyli dążenie do nieskończoności 9
ks. Sławomir Szczyrba – Wiara ze spotkania? Ku ożywieniu starego paradygmatu. Zamyślenia w związku z „Encykliką dwóch papieży 15
ks. Stanisław Skobel – Papież Franciszek – wyjątkowy zwrot w kulturze chrześcijańskiej naszych czasów. Wkład obecnego pontyfikatu w budowanie nowego oblicza ziemi 31
ks. Rafał Leśnicz – Media i Franciszek – refleksje po dwóch latach pontyfikatu 41
ks. Witold Kawecki CSsR – Teologia piękna na przykładzie twórczości Caravaggia 57
ks. Michał Makula – Luteranizm w Polsce 71
Katarzyna Kaczor-Scheitler – O ideach i wartościach chrześcijańskich w świetle Pobudek do zakonnego życia Teresy Petrycówny 81
Jakub Z. Lichański – Stanisław Lem a kwestie wiary 101
Alicja Mazan-Mazurkiewicz – Jak byśmy żyli bez świętych Teresek? Święta Teresa z Lisieux w poezji księdza Jerzego Szymika 109
ks. Andrzej Adamski – Pluralizm wartości jako wyzwanie dla wychowania 139
Maria Wojtak – Współczesne modlitewniki na tle przeobrażeń dyskursu religijnego 153
Elżbieta Umińska-Tytoń – Łódzkie badania nad językiem religijnym 177
Bibliografia 185
Noty o Autorach 201

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Chrześcijańska kultura, myśl i edukacja”

Tagi: , , ,