Promocja!
OKŁADKA_ROBOCZA

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B

  Autor:


 • Liczba stron:
  264
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-574-5
  e-ISBN:
  978-83-8088-575-2

Opis produktu

Złożoność i zmienność mikro- i makrootoczenia to kluczowe czynniki, które coraz częściej wymuszają stosowanie innych niż typowe nośników informacji w komunikacji na rynku B2B. W praktyce gospodarczej zarówno produktowe, jak i systemowe certyfikaty w sposób wiarygodny stanowią o jakości oferty, a także coraz częściej są integralnym elementem strategii rozwoju współczesnych podmiotów przemysłowych. Prezentowana monografia jest ciekawym i kompleksowym studium literaturowo-badawczym, w którym na podstawie pogłębionej analizy światowej literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych wykazano istotną rolę certyfikatów w kontekście zachodzących dwustronnych procesów przepływu szeroko rozumianej informacji i w ramach budowania relacji w łańcuchach dostaw. Ponadto w książce poddano analizie aktualne dane z zakresu globalnej certyfikacji oraz wyznaczono kierunki jej dalszego rozwoju.

Ze względu na wysokie walory merytoryczne, poznawcze i aplikacyjne publikacja stanowi cenną pozycję, która może zainteresować pracowników naukowych, doktorantów, studentów kierunków ekonomicznych i technicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, jak również menedżerów i specjalistów z zakresu praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką jakości, a w szczególności certyfikacji, na rynku B2B.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Jakość produktów i jej znaczenie na rynku 13
1.1. Ewolucja pojęcia jakości i próby jej definicji 13
1.1.1. Geneza problematyki jakości 13
1.1.2. Istota współczesnego rozumienia pojęcia jakości 18
1.2. Czynniki wpływające na jakość produktów 22
1.2.1. Cechy jakościowe produktu 22
1.2.2. Koncepcja struktury produktu – próba umiejscowienia cech jakościowych 24
1.2.3. Jakość usług i czynniki ją tworzące 27
1.2.4. Proces postrzegania jakości wyrobów i usług 30
1.3. Jakość jako wyróżnik konkurencyjności 36
1.3.1. Pojęcie konkurencyjności 36
1.3.2. Strategie konkurowania 37
1.3.3. Konkurowanie jakością 45

Rozdział 2. Wyróżniki komunikacji rynkowej 53
2.1. Istota komunikacji 53
2.1.1. Pojęcie komunikacji 53
2.1.2. Modele komunikacji 55
2.1.3. Procesowo-znaczeniowy wymiar komunikacji 61
2.2. Komunikacja rynkowa 65
2.2.1. Proces komunikacji rynkowej 65
2.2.2. Etapy budowania strategii komunikacji rynkowej 67
2.3. Źródła informacji o jakości w procesie komunikacji na rynku B2B 74
2.3.1. Charakterystyka rynku B2B 74
2.3.2. Proces zakupu dóbr przemysłowych 75
2.3.3. Nośniki komunikacji na rynku B2B 80

Rozdział 3. Certyfikaty systemowe i produktowe jako szczególny rodzaj znaków w komunikacji rynkowej 89
3.1. Uwarunkowania normatywne jakości i certyfikacji w Polsce 89
3.1.1. Ocena zgodności – dyrektywy nowego podejścia 90
3.1.2. Ustawodawstwo krajowe z zakresu zarządzania jakością 93
3.2. Certyfikaty produktowe jako nośniki informacji o jakości wyrobu na rynku B2B 102
3.2.1. Założenia certyfikacji produktów 104
3.2.2. Modele certyfikacji produktów 105
3.2.3. Oznaczenie CE jako przykład obligatoryjnego certyfikatu produktowego 109
3.2.4. Dobrowolne certyfikaty produktowe i ich znaczenie w procesie komunikacji na rynku B2B 114
3.2.5. Marka jako nośnik informacji o jakości 129
3.3. Certyfikaty systemów zarządzania jako nośniki informacji o jakości na rynku B2B 134
3.3.1. Normatywne założenia systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 134
3.3.2. Procedura certyfikacji systemowej 142
3.3.3. Kierunki rozwoju certyfikacji systemów w Polsce i na świecie 147
3.4. Znaczenie certyfikatów w relacjach z dostawcami 182
3.4.1. Założenia marketingu relacyjnego 182
3.4.2. Relacje z dostawcami w ramach łańcucha dostaw 184
3.4.3. Znaczenie jakości w procesie zakupu dobra przemysłowego 193

Rozdział 4. Studia przypadków 201
4.1. Studium przypadku A 201
4.2. Studium przypadku B 204
4.3. Studium przypadku C 207
4.4. Studium przypadku D 209
4.5. Studium przypadku E 213
4.6. Studium przypadku F 216
4.7. Studium przypadku G 218
4.8. Studium przypadku H 221
4.9. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań – studia przypadków 223

Rozdział 5. Modelowa propozycja komunikacji jakości oferty na rynku B2B 229

Zakończenie 235
Bibliografia 239
Spis tabel 259
Spis rysunków 261
Spis wykresów 263

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
48,90 zł
54,90 zł
27,45 zł
 • PDF
Ilość: