Gaze_Bogactwo_okładka

Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców – 2

  Opis produktu

  W tomie zgromadzono dwadzieścia dziewięć artykułów, których autorami są filologowie i kulturoznawcy z różnych ośrodków akademickich, zarówno doktorzy, jak i początkujący badacze – studenci i doktoranci. Część referatów opisuje międzynarodowe programy społeczne i instytucje zajmujące się propagowaniem kultury i języka polskiego. Dział poświęcony językowemu bogactwu Europy prezentuje z kolei rozważania dotyczące nauczania różnych płaszczyzn języka bądź sprawności językowych rozmaitych języków europejskich. Dość znaczną część stanowią artykuły związane z lapsologią. Autorzy tych tekstów wskazywali zarówno błędy, jakie popełniają osoby uczące się języka polskiego jako obcego, jak i te, które zwykle popełniają Polacy, ucząc się języków obcych. Bardzo istotne były referaty dotyczące kultury w nauczaniu języków obcych, ponieważ wpisują się one w popularny nurt podejścia międzykulturowego, zwracając uwagę poruszyło także tematykę stereotypizacji i językowego obrazu świata. Przedstawiono obraz Polaków w innych kulturach (niemieckiej i francuskiej), jak również stereotypy Polaków na temat innych narodowości (np. Włochów). Niezwykle ciekawe okazały się rozważania dotyczące komunikacji niewerbalnej, zarówno z punktu widzenia komunikologów, jak i lektorów języka polskiego jako obcego. Obok zagadnień glottodydaktycznych, ważnym elementem są artykuły dotyczące literatury, sztuk plastycznych i teatru, które stanowią trzon bogactwa Europy.

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Izabela Stachowiak, Rola międzynarodowych programów społecznych w promocji języka polskiego jako obcego 10
  Iwona Dembowska-Wosik, Joanna Paliwoda-Szubańska, Ośrodek dla Osób Starających się o Status Uchodźcy w Grotnikach — stan obecny i perspektywy 16
  Daniel Śledziński, Automatyzacja badań percepcji mowy 24
  Michalina Biernacka, Słuch fonematyczny, fonologiczny czy mowny — rozważania terminologiczne 31
  Karolina Karaszewska, Dominacja języka angielskiego we współczesnym świecie i jej wpływ na motywację jego rodzimych użytkowników do nauki języków obcych 38
  Dorota Gonigroszek, Dlaczego na lekcjach języka obcego warto uczyć etymologii wyrazów i zwrotów? 44
  Rafał Marek, Przyjaciele czasem wodzą na manowce — o wpływie fałszywych przyjaciół tłumacza na akwizycję języka niemieckiego przez Polaków 51
  Joanna Zawadka, Komiks prymarny jako pomoc w nauce języka polskiego jako obcego 60
  Yvonne Belczyk-Kohl, Komiks autobiograficzny w kontekście dydaktyki wiedzy o kraju na przykładzie komiksu Marzi 68
  Elena Wynalek, Nauczanie języka polskiego i rosyjskiego jako obcego w oparciu o wybrane znaczące dzieła kultury obu narodów na przykładzie poematów: Adama Mickiewicza Pan Tadeusz i Aleksandra Puszkina Eugeniusz Oniegin 80
  Mateusz Gaze, Językowy obraz wielokulturowości 88
  Aneta Strzelecka, Językowy obraz Polaków i cudzoziemców w podręcznikach Polski krok po kroku 97
  Olena Komarnicka, Polak – Niemiec dwa bratanki? Jak nas widzą nasi zachodni sąsiedzi 106
  Aleksandra Pawłowska, Mówisz: Włochy, myślisz: mafia? Stereotyp Włocha w oczach polskich studentów 112
  Aleksandra Bajerska, Chopin był Polakiem! Kultura polska w oczach Francuzów 117
  Kamila Kubacka, Co mówi lektor, a co komunikuje? Gesty rąk, dłoni i palców oraz ich szczególne miejsce w komunikacji na lekcji języka polskiego jako obcego 128
  Arkadiusz Boniecki, Zrozumieć obcokrajowca. Mowa ciała uwarunkowana kulturowo 136
  Anna Bartosińska, Zachowania niewerbalne rozmówców w sytuacji dialogowej (na podstawie programu Dzień Dobry TVN) 143
  Kamil Szafraniec, Współczesna literatura polska w tłumaczeniach na język słoweński 154
  Katarzyna Smejda, Bogactwo kulturowe Niemiec. Artystyczna konfrontacja wielkich kompozytorów: Jan Sebastian Bach vs. Jerzy Fryderyk Haendel w Kolacji na cztery ręce Paula Barza 161
  Angelika Antczak, Kobiecość w mizoginistycznym świecie, czyli o Mazepie Juliusza Słowackiego 167
  Ewa Wojno-Owczarska, Krytyka globalizacji i amerykanizacji kultury europejskiej w twórczości Kathrin Röggli 174
  Ewa Sztymelska, Obraz świata w Geografii powszechnej czasów teraźniejszych Karola Wyrwicza 185
  Ewa Cichocka, Sycylijskie peregrynacje i inspiracje polskich artystów od XVI do XXI wieku 191
  Tomasz Ciesielski, Obcość języka a zrozumienie narracji. Transkulturowa performatywność wydarzenia teatralnego 198
  Katarzyna Burska, Językowe sposoby opisywanie Polaków i ich grupowych rywali podczas Euro 2012 w wybranych dziennikach 206
  Anna Kowalska, Memy jako gatunek folkloru internetowego 217
  Justyna Sujka, Szyldy w mieście Łodzi coraz bardziej obce. Rzecz o adaptacji zapożyczeń w chrematonimach 225
  Olga Kielak, Dlaczego w leszczynę pioruny nie biją? Polskie wierzenia o leszczynie na tle wierzeń słowiańskich 231

  Indeks słów kluczowych 239

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców – 2”