Promocja!
f36778bf686ee5ec18df458a5caeda3f

Błaszki w latach 1793-1869

  Studium społeczno-ekonomiczne
  Autor:


 • Liczba stron:
  138
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-775-5
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  W opracowaniu opisano przynależność terytorialną Błaszek od początków istnienia osady do 1869 r. Specyfiką miasteczka było samo położenie geograficzne na styku ważnych od czasów piastowskich ziem: sieradzkiej i kaliskiej. Na utrzymanie praw miejskich miały wpływ przede wszystkim rosyjskie władze gubernialne, które wsparły starania błaszkowian w walce o utrzymanie statusu miasta. Historia Błaszek jest związana z działalnością ich właścicieli z rodziny Lipskich. Uwzględniono też różne formy zarządzania miastem aż do 1869 r. Wiele miejsca poświęcono przeobrażeniom ludnościowym Błaszek, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ludności pochodzenia żydowskiego. Duży wpływ na rozwój drobnego przemysłu w miasteczku mieli osadników niemieccy, którzy na przełomie XVIII i XIX w. dali początek miejscowemu garbarstwu i sukiennictwu. Podstawą gospodarki Błaszek byli skupieni w cechach rzemieślnicy oraz drobni kupcy i kramarze. Przedstawiono stan zabudowy Błaszek, stan higieniczny miasta, problemy wynikające ze znacznego zagęszczenia ludności i braku budynków użyteczności publicznej oraz podejmowane w kolejnych latach przez władze municypalne próby wyposażenia go w urządzenia techniczne ułatwiające życie mieszkańców.

  „Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań nad historią miast, miasteczek, regionu. (…) Autor dokonał gruntownej analizy wszelakich źródeł. (…) Oparł się nie tylko na archiwaliach, źródłach drukowanych, pamiętnikach, prasie, ale i bogatej literaturze, podejmującej tematykę poruszaną w poszczególnych rozdziałach. (…) Recenzowana praca napisana jest bardzo dobrym, przejrzystym stylem. Autor umie postawić problem i jasno go opisać (…). Praca wzbudzi zainteresowanie nie tylko wśród historyków, regionalistów, ale także wśród ogromnej rzeszy czytelników, interesujących się historią regionalną tak Błaszek, jak i całego regionu. (…) Praca jest bardzo wartościowa, nowatorska i wypełnia lukę w historiografii. (…)”

  Z recenzji Rafała Kowalczyka

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 5

  ROZDZIAŁ I. Przynależność terytorialna Błaszek do 1869 roku 15

  ROZDZIAŁ II. Dzieje Błaszek do 1793 roku 20

  ROZDZIAŁ III. Administracja i stosunki społeczne po 1793 roku 38
  1. Urzędnicy miejscy 38
  2. Stosunki społeczno-własnościowe 45

  ROZDZIAŁ IV. Ludność 50
  1. Stan ogólny ludności w Błaszkach w latach 1793–1869 50
  2. Ludność żydowska w Błaszkach 55
  3. Ludność niemiecka w Błaszkach 69
  4. Warunki mieszkalne ludności 72

  ROZDZIAŁ V. Stan gospodarczy Błaszek w latach 1793–1869 75

  ROZDZIAŁ VI. Oświata 95
  1. Szkoła elementarna w Błaszkach 95
  2. Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Błaszkach 105

  ROZDZIAŁ VII. Zabudowa miasta 108
  Zakończenie 117

  Bibliografia 119

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Błaszki w latach 1793-1869”

  Tagi: , , , ,