OKŁADKA_Buczkows_Kuna

Biznes we współczesnej gospodarce

  Opis produktu

  Osiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga uporządkowanej i aktualnej wiedzy na temat strategii oraz sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Poruszane w podręczniku zagadnienia dotyczą ważnych współcześnie aspektów tej działalności. Omówiono i bogato zilustrowano praktycznymi przykładami transakcje międzynarodowe, e-biznes, planowanie strategiczne, a także narzędzia budowania zaufania otoczenia do firmy, tj. ekooznaczenia, systemy zarządzania środowiskowego i zasady savoir-vivre’u dla menedżerów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, a także osób zainteresowanych działalnością biznesową, np. przedsiębiorców, doradców, konsultantów i przedstawicieli administracji publicznej.test

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział 1. Etykieta nie tylko w biznesie (Janusz Świerkocki) 13
  1.1. Co to jest etykieta i dlaczego warto ją znać i jej przestrzegać 13
  1.2. Powitanie 15
  1.3. Przedstawianie 17
  1.4. Bilety wizytowe 17
  1.5. Prowadzenie rozmowy 19
  1.6. Korespondencja 21
  1.7. Przyjęcia służbowe 24
  1.7.1. Zaproszenia 24
  1.7.2. Przyjęcie koktajlowe 25
  1.7.3. Przyjęcia na siedząco 27
  1.8. Wygląd zewnętrzny. Ubiór 30
  Pytania kontrolne 32
  Literatura 33
  Rozdział 2. Organizacyjno-prawne aspekty prowadzenia międzynarodowej działalności biznesowej (Bogdan Buczkowski) 35
  2.1. Rodzaje transakcji 35
  2.2. Formy działania na rynku międzynarodowym bez udziału kapitału 36
  2.3. Formy działania na rynku międzynarodowym z zaangażowaniem kapitału 40
  2.4. Przygotowanie i zawarcie transakcji handlowej 42
  2.4.1. Zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie, elementy i rodzaje kontraktów 42
  2.4.2. Prawo właściwe dla umowy 43
  2.4.3. Zwyczaje, uzanse w handlu międzynarodowym i podstawowe klauzule kontraktowe 45
  2.4.4. Dodatkowe klauzule kontraktowe 52
  2.5. Ubezpieczenia międzynarodowych transakcji biznesowych 55
  2.6. Rozliczenia międzynarodowych transakcji biznesowych 58
  2.7. Odprawa celna towarów 60
  2.7.1. Dopuszczenie do obrotu 60
  2.7.2. Wywóz 61
  Pytania kontrolne 62
  Literatura 63
  Rozdział 3. Biznesplan i badanie rynków zagranicznych w przedsiębiorstwach (Tomasz Dorożyński, Wojciech Urbaniak) 65
  3.1. Biznesplan i jego cechy 65
  3.2. Zastosowanie 67
  3.3. Układ treści 68
  3.3.1. Streszczenie 69
  3.3.2. Prezentacja przedsiębiorstwa 70
  3.3.3. Krótka charakterystyka projektu 70

  3.3.4. Charakterystyka produktów i usług objętych projektem 71
  3.3.5. Lokalizacja działalności 71
  3.3.6. Nakłady początkowe 72
  3.3.7. Finansowanie nakładów początkowych 73
  3.3.8. Analiza rynku 74
  3.3.9. Program działań rynkowych 75
  3.3.10. Zasoby ludzkie 77
  3.3.11. Dostawy materiałów zaopatrzeniowych do produkcji (świadczenia usług) 78
  3.3.12. Pozostałe koszty operacyjne produkcji i ich prognoza 78
  3.3.13. Harmonogram realizacji projektu 79
  3.3.14. Prognoza finansowa 80
  3.3.15. Ryzyko 82
  3.4. Badanie rynków zagranicznych 82
  3.4.1. Badanie rynku geograficznego 85
  3.4.2. Badanie rynku towarów i usług 86
  3.4.3. Etapy i metody w badaniach rynków zagranicznych 87
  Pytania kontrolne 91
  Literatura 91
  Rozdział 4. E-biznes w „nowej” gospodarce (Anetta Kuna-Marszałek) 93
  4.1. Istota „nowej” gospodarki 93
  4.2. Definicja biznesu elektronicznego i pojęć pokrewnych 96
  4.3. Internet jako środowisko prowadzenia biznesu elektronicznego 99
  4.4. Relacje pomiędzy podmiotami w biznesie elektronicznym 102
  4.5. Modele biznesu elektronicznego 104
  Pytania kontrolne 112
  Literatura 112
  Rozdział 5. Ekologiczne strategie marketingowe przedsiębiorstw jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu (Małgorzata Misiak, Tomasz Serwach) 115
  5.1. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu 115
  5.2. CSR w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 116
  5.3. Motywy ekologicznego zaangażowania przedsiębiorstw 119
  5.4. Typy ekologicznych strategii marketingowych przedsiębiorstw 121
  5.5. Wpływ społecznej odpowiedzialności na funkcjonowanie przedsiębiorstwa .. 128
  5.6. Ekologiczne zaangażowanie przedsiębiorstw w praktyce 131
  Pytania kontrolne 133
  Literatura 133
  Rozdział 6. Ekologia w biznesie na przykładzie systemów zarządzania środowi¬skiem i ekooznaczeń (Anetta Kuna-Marszałek, Małgorzata Misiak) 137
  6.1. Odpowiedzialność ekologiczna przedsiębiorstw 137
  6.2. Systemy zarządzania środowiskiem 139
  6.2.1. Definicja i filozofia działania 139
  6.2.2. Korzyści i koszty wdrażania 141
  6.2.3. Systemy zarządzania środowiskiem w praktyce 143

  6.3. Ekoznakowanie 145
  6.3.1. Co to jest ekoznakowanie 145
  6.3.2. Rodzaje ekooznaczeń 146
  6.3.3. Korzyści z ekoznakowania 149
  6.3.4. Programy etykietowania środowiskowego w praktyce 152
  Pytania kontrolne 157
  Literatura 157
  Spis tabel 161
  Spis rysunków 162

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Biznes we współczesnej gospodarce”

  Załącznik